Pehmeät ja kovat teknologiat sulassa sovussa Kauniaisten DigiLabissa

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskus vieraili toukokuussa Kauniaisissa havainnoimassa, millaista on nuoria aidosti osallistava yhteiskehittäminen koulun arjessa. Vierailulla tutustuttiin mm. 3D-tulostamiseen sekä keskusteltiin nuorten opiskelijoiden kanssa tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Lue lisää nuorten ajatuksista sekä eri keinoista, joilla Kauniaisissa on tuotu tulevaisuuden digitaitoja osaksi arkea.

Read More

ÄLLIENJAKOMO – Laaja-alaista osaamista toisille oppilaille, opettajille ja koulun ulkopuolelle

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Nokian Ällienjakomo -hankkeen tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen rantauttaminen koulun arkeen, osallistaa oppilaat mukaan toimintaan ja tehdä opetussuunnitelman muutokset näkyväksi oppilaille. Lue lisää miten oppilasagentit jakavat osaamistaan oppilaille, opettajille sekä koulun ulkopuolelle.

Read More

Oppilaat kehittämisen ydintekijöinä – Oulun kokeilutiimissä keskitytään oppilaiden näköalojen laajentamiseen

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA –
Millaista on kehittämistyö yhdessä oppilaiden, huoltajien, sidosryhmien ja palveluiden toimijoiden kanssa? Oulun kokeilijatiimille kokeilukulttuuri on antanut mahdollisuuden toteuttaa, tehdä ja tutkia asioita eri näkökulmista – sekä myös kyseenalaistaa ajattelua.

Read More

Porin työelämäpolku tukee työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Porin kaupungin työelämäpolku -hankkeessa tavoitteena on tukea työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista. Lue lisää miten kokeilevaa kehittämistä on hyödynnetty tavoitteen saavuttamisessa.

Read More

Kokeilu ravistelee ja jäsentää toimintaa ja ajatuksia

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Tampereella muutoskokeilun tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen tamperelainen kahdeksasluokkalainen oppilas saisi terveystiedon opetuksessa kokemuksen oman hyvinvoinnin seuraamisesta ja analysoimisesta nuoria itseään innostavilla välineillä.

Read More

Vällyn lämmöstä älylaitteisiin – Siikajoella opitaan välittämistä ja ajattelun taitoja

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Siikajoella kokeilutoiminta on osa jokapäiväistä koulun tavallista arkea, jossa sekä aikuisten että lasten on mahdollista omaksua ja kehittää asioita omista lähtökohdistaan käsin.

Read More

Tunne! Älyä! kehittää tunnetaitoja Ruovedellä

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Miten vastata ajassamme ilmeneviin haasteisiin kuten stressi, henkinen ja fyysinen jaksaminen, perheiden pahoinvointi ja yhteisöllisyyden puute? Lue lisää millaisia ratkaisuja ja toimintamalleja Ruovedellä on etsitty näihin haasteiseen kokeilevan kehittämisen menetelmillä.

Read More

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

AJANKOHTAISTA – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Read More

Syksyn työskentelyn aikana koettua ja kohdattua Raahessa

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Raahe lähti alunperin liikkeelle Hyvinvointiarki -teemalla, jonka keskiössä olivat hyvinvointiohjaajat: kiireettömät aikuiset koulun arjessa. Kokeiluhankkeen Kick off -päivässä heräsimme varsin nopeasti ihmettelemään, miksi kouluun pitää palkata erikseen kiireettömiä aikuisia oppilaita varten. Onko koulussa tosiaan niin kiire, että kohtaamiselle ei ole aikaa? Mihin aikamme menee? Lue lisää Raahen kokeilijatiimin kokemuksia.

Read More