Miten hankkeesta tehdään kokeilu? Kokeiluohjelmassa testataan uusia keinoja koulujen kehittämiseen

Lokakuussa käynnistynyt, perusopetuksen innovatiivisille hankkeille kohdennettu kokeiluohjelma on osa Kokeilukeskuksen testiluontoista toimintaa, jonka avulla etsimme uusia, erityisesti opetuksen ja koulutuksen alalle soveltuvia keinoja uudistaa toimintakulttuuria kestävästi. Kokeilukeskuksen tiimin tukena kokeiluohjelman suunnittelussa toimivat Demos Helsingin kokeiluasiantuntijat.

Kuluneen puolentoista vuoden ajan olemme kiertäneet kunnissa ja kouluissa ja työskennelleet yhdessä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisverkostojen kanssa. Havainnot ja kokemukset kertovat yhä mutkikkaammista, koulun arjessa näkyvistä haasteista. Esimerkiksi Loisto- ja Majakka -kehittämisverkostojen työpajoissa syksyllä 2017 alueilta nouseviksi keskeisimmäksi haasteeksi nousivat erilaiset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät ongelmat, jotka äärimmillään johtavat oppijan syrjäytymiseen. Miten pidetään huolta oppijan ja perheiden osallisuudesta, siitä että yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia toteutuvat? Tällaisten kysymysten ratkaiseminen perinteisin hankekehittämisen keinoin tai yksin koulun sisällä nykyisiä toimintamalleja paremmaksi viilaamalla tuntuu yhä vaikeammalta. Monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen vaatii todellisuuden hahmottamista monista näkökulmista ja valmiutta kuvitella ja varautua erilaisiin mahdollisiin tulevaisuudennäkymiin. Kun selkeitä ratkaisuja ei ole, uutta kannattaa lähteä luomaan kokeilemalla.

Kokeiluohjelman avulla etsitään vastauksia siihen, miten yksittäisten kokeilujen tuloksia saadaan hyötykäyttöön ja laajemminkin esille. Kokeilut eivät hyödytä pistemäisinä tai piiloon jääneinä. Tärkeä tavoite on myös selvittää, miten kokeilut saadaan palvelemaan laajempia tavoitteita. Nyt käynnistyvien 12 kokeilun ytimessä on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden isojen tavoitteiden kuten monialaisuuden, lasten aktiivisen toimijuuden ja yhteisopettajuuden vieminen jokaisen koulun arkeen. Voidaanko tätä helpottaa kokeilujen avulla? Entä millaista ohjausta ja tukea koulut ja kunnat tarvitsevat tulevaisuudessa?

Uudenlaisille kehittämisen tavoille, toimivammalle vuorovaikutukselle ja yhdessä oppimiselle on tarve koulutuksen kaikilla tasoilla. Siksi kokeiluohjelmassa oppijoita ja hyötyjiä eivät ole vain kokeiluja tekevät tiimit, koulut ja kunnat vaan myös Kokeilukeskus ja koko Opetushallitus.