Luottamus kodin ja koulun välillä on ydinasia

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakentunut luottamukselle. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy panostaa.

Luottamus on ydinasia koulun ja kodin yhteistyössä. Olemme kuitenkin Kokeilukeskuksen työssä havainneet, että luottamuksessa on koulutusjärjestelmän monissa kohdissa jännitteitä. Maailman muutos asettaa entistä suurempia vaatimuksia luottamuksen toimivuudelle. Vanhempien osallisuus ja kasvatuskumppanuuden luominen koulun kanssa ovat keskeisiä kysymyksiä, jotta koulun perustehtävä onnistuu, ja jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus kasvaa omaan potentiaaliinsa. Parhaimmillaan yhteistyö on sellaista, että vanhemmat tuntevat olevansa tervetulleita kouluun ja että he yhdessä kasvattavat lapsia koulun kanssa. Yhteistyö ei aina ole saumatonta, mutta kun sen pohja on positiivinen ja se rakentuu hyvälle yhteistyölle, syntyy luottamus. Tällöin myös haastavampia asioita on helpompi käsitellä ja kohdata yhdessä.

Tutkimuksetkin kertovat, että vanhempien kiinnostuksella oman lapsensa koulunkäyntiin on positiivisia vaikutuksia. Vanhempien barometri  kertoo myönteistä vanhempien kokemuksesta olla osallisena lapsensa koulunkäynnissä. He ovat mukana mielellään, mutta eivät tiedä tavoista osallistua. Usein yhteydenpito kouluista koteihin liittyy pakollisiin keskusteluihin, juhlapyyhiin tai Wilma-merkintöihin. Aika ja sen niukkuus tuntuvat usein olevan syynä vähäiselle yhteydenpidolle. Kuinka onnistuisimme rakentamaan aidon vuorovaikutteisen suhteen, jossa tarve ja hyöty yhteistyöstä olisi molemminpuolinen sekä koululla että kodilla?

Maailman suurimmassa vanhempainillassa lähdettiin haastamaan valtakunnallisesti suomalaisia vanhempia ja kouluja yhdessä ideoimaan uudenlaisia tapoja olla mukana oman lapsen arjessa tukemassa hänen koulunkäyntiään. Iltaan osallistui ympäri Suomen satoja vanhempia, jotka jakoivat ajatuksia sähköisellä alustalla keskenään. Verkkokeskusteluista nousi selkeästi esille vanhempien välittäminen ja halu olla yhteydessä koulun kanssa. Koulussa tiedetään olevan avoimet ovet, mutta se ei kuitenkaan tunnu paikalta, jonne mentäisiin ilman kutsua. Monesta kommentista huokuu tarve säännöllisille kohtaamisille koululla sekä kuulumisten vaihdolle vanhempien ja koulun henkilöstön kesken.

Luonteviksi kohtaamisiksi ehdotettiin esimerkiksi rehtorin aamupuurotapaamisia tai kuulumisten kertomista koteihin viikko-/kuukausikirjeen muodossa. Myös vertaisuuden ja vertaisryhmän rakentamista vanhemmuuteen kaivattiin. Vanhempia ehdotettiin mukaan vanhempainiltojen suunnitteluun kyselemällä toiveita, ideoita ja tarpeita. Myös opettajainkokouksiin vanhempien kutsumista kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi pidettiin uudenlaisena avauksena. Mahdottomana ei pidetty myöskään ajatusta vanhempien osaamisen kartoittamisesta ja sen hyödyntämistä laajemmin osana koulun toimintaa.

Erään vanhemman kommentti kiteyttää mielestäni hienosti oleellisimman. Peiliin tulee katsoa niin koulun kuin kodinkin päässä:

”Vielä enemmän toivoisin koululta tietoa siitä, miten lapsen koulu sujuu. Ja myös silloin, kun koulu ei suju. Ehkä haasteita liittyy siihen, että kummassakin päässä odotellaan, että viestiä on tulossa. Myös opiskeluhuoltoon vanhempia voisi ottaa entistä paremmin mukaan, suunnittelemaan hyvinvoivaa koulua.”

Tavat ja keinot vuorovaikutuksen parantamiseen ovat itse asiassa hyvinkin yksinkertaisia ja käytännönläheisiä, jopa arkisia. Pienillä teoilla olisi varmasti laajempaakin vaikutusta järjestelmän parantamiseksi. Tulevaisuuden tasa-arvoinen peruskoulu tehdään yhdessä, ja sen onnistuminen on isosti asenne- ja tahtokysymys.

Valpuri Kurppa, kehittäjä Kokeilukeskuksessa