Kaikki kouluun Kurikassa!

Kaikki kouluun -hankkeessa pyritään vähentämään alakoululaisten poissaoloja Kurikan kaupungissa. Kaikki kouluun on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille.

Kaikki kouluun -hankkeessa tutkitaan syitä jotka vaikuttavat perusopetuksen 1-6 luokkalaisten poissaoloihin koulusta ja kehitetään yhtenäinen tapa puuttua poissaoloihin Kurikan kaupungissa. Hankkeen lähtökohtana on ollut se, että alakoululaiset ovat yhä enemmän poissa koulusta. Erityisesti sairauspoissaolot ja epämääräiset poissaolot ovat herättäneet huolta. Kurikassa on noin 1400 alakouluikäistä oppilasta, joista noin 6-7 prosenttia on runsaasti poissaoloja. Runsaina määrinä alakouluikäisellä on pidetty 80 tunnin rajan ylittymistä lukuvuodessa. Osassa tapauksissa oppilaat ovat olleet poissa koulusta lukuvuoden aikana jopa  200-300 tuntia.

Koulupoissaolot ovat yksi merkittävä riskitekijä syrjäytyä yhteiskunnasta jo peruskouluvaiheessa. Ilmiönä se ei ole lainkaan uusi, mutta sen moninaisuus hämmästyttää vuosi vuodelta ja luo haasteen kouluyhteisöihin. Tämän haasteen voittamiseen tarvitaan valtakunnan tasolla uudenlaisia, nyky-yhteiskuntaan sopivia toimintaohjeistuksia, jotka yhtenäistäisivät perusopetuksen käytänteet puuttua tehokkaasti koulupoissaoloihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeen alkuvaiheessa myös Kurikassa on havahduttu siihen, miten vaikea ja monitahoinen ongelma koulupoissaolot ovat, miten vaikea niihin on puuttua tehokkaasti, ottaa huoli puheeksi huoltajien kanssa oikeaan aikaan tai ilmaista huoli oikeilla sanoilla. ”Miten ja missä vaiheessa otan huolen puheeksi?”-kysymykseen mietitään usein vastauksia koulun arjessa.

Kokeilevan kehittämisen hyötyjä on ehdottomasti ollut nopea kokeilu, jonka avulla on ollut helpottavaa ja luvallista etsiä uudenlaisia toimintatapoja toimintaympäristömme haasteisiin esim. miten pystymme tehokkaasti selvittämään alakouluikäisten koulupoissaolojen juurisyitä tai millaisin tuntirajoin Kurikassa puututaan koulupoissaoloihin. Lähdimme liikkeelle toiminnallisen haastattelumenetelmän testaamisesta perhe ja luokkatasolla ja kokeiluista saatujen palautteiden perusteella jatkamme tämän menetelmän käyttöä tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä kokeilussa on Uudellamaalla testattu SRAS-R koulupoissaolokysely, jota olemme kokeilleet oppilaalle, huoltajille sekä opettajille. Jatkossa hyödynnämme lomakkeistoa oppilaalle sekä huoltajalle. Kokeilujen perusteella lomakkeeseen vastaaminen on hyödyllistä ja antanut oikeanlaista suuntaa siitä, millaisia asioita koulupoissaolon taustalle liittyy.

Syksyllä 2018 poissaolojen aiheuttaman huolen puheeksi ottamisen haasteista puhuttiin Kurikan oppilashuollon ohjausryhmässä. Tämän tuloksena lähdettiin määrittelemään alustavia Kurikan koulupoissaolojen huolen tuntirajoja. Tammikuussa 2019 otetaan hankkeen kannalta ensimmäinen merkittävä askel, kun käyttöön otetaan huolen rajat: 1-2 luokkalaisilla 30 tuntia lukukaudessa ja 3-6 luokkalaisilla 40-50 tuntia lukukaudessa. Tuntimäärissä on huomioitu kunkin luokka-asteen viikkotuntimäärät sekä mahdollisimman varhainen puuttuminen. Huolen rajat ovat alustavat ja niiden toimivuutta on tarkoitus testata 13 alakoulussa kevään 2019 aikana. Toiveissa on, että näiden rajojen kautta pääsemme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittämään taustasyitä koulupoissaoloille sekä millä keinoin tuemme perhettä kokonaisvaltaisesti.

Tähän liittyen hyödynnämme yhteiskehittämisen menetelmiä ja kutsumme Kurikan alueen sosiaali-  ja terveyspuolen asiantuntijat mukaan poissaoloihin puuttumisen mallin ja palvelupolkujen kehittämiseen. Mallin kehittämisessä kuullaan myös huoltajien ja oppilaiden mielipidettä, milloin ja millä keinoin puuttuminen olisi koko perhettä tukevaa. Olemme aloittamassa hyvien käytäntöjen dialogi -koulutusprosessia opetushenkilöstölle yhteistyössä THL:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa entisestään opettajien tietoa ja taitoa puuttua koulupoissaoloihin.

Olemme hyvässä vauhdissa kokeilevan kehittämisen tiellä. Tästä tilanteesta on hyvä jatkaa edelleen innostunein mielin kohti seuraavaa kokeilukeskuksen tapaamista ja uusien ideoiden ja toimintamallien syntymistä.

Teksti: Heli Rantamäki, Kaikki kouluun -hanke

Kaikki kouluun –hanke on Kurikan ja JIK KY:n yhteishanke, jota rahoitetaan Opetushallituksen innovaatio –ja kokeiluhankkeisiin suunnatuin varoin. Hanke toimii Kurikan alueella 10.8.2018-31.12.2019.