Kokeiluohjelmassa siirrytään kiihdyttämöstä kohti konkreettisia kokeiluja

Kokeiluohjelmamme tavoitteena on saada aikaan toimintakulttuurin muutosta kunnissa ja kouluissa mutta myös löytää uudenlaisia ohjauksen ja tukemisen tapoja meille Opetushallintoon. Kokeilevassa kehittämisessä verrattuna perinteiseen hankesuunnitteluun keskeistä on ongelman tunnistaminen ja sen määrittely, tehdä useita pieniä testauksia joiden oppeja kerryttämällä voimme myös tarvittaessa vaihtaa suuntaa, jos valittu ei tunnu oikealta. Helpottavaa on se, että kokeilevassa kehittämisessä on lupa epäonnistua. Perinteisessä hankekehittämisessä edellä mainittuihin ei ole mahdollisuutta vaan alussa asetetut tavoitteet ja toimintatavat ohjaavat toimintaamme vaikka ne eivät mahdollistaisi potentiaalisinta lopputulosta.

Kokeiluohjelmamme on toiminut syksyn ajan, jonka aikana 12 kokeilijakuntaamme ovat eläneet kokeiluohjelman kiihdyttämön aikaa. Olemme tavanneet kokeilijoita useaan otteeseen sekä toimineet viikoittain mentoreina kullekin kokeilutiimille. Ohjelmaan on myös rakennettu vertaismentorointimahdollisuus, mikä osalla tiimeistä on luontevasti lähtenytkin toimimaan ja yhteisiä oppeja matkasta on jaettu. Isona tukena matkassa ovat toimineet Demos Helsingin kanssa tehtävä yhteistyö ja heidän kokeiluasiantuntijansa.

Kokeiluohjelman vaiheet (002).jpg
Mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet kokeiluohjelmaan 12 kuukaudeksi.

Yhteisissä kokeiluklinikoissa avainasemassa ovat olleet ongelman tai haasteen määrittely. Mihin haasteeseen pyrimme vastaamaan? Miten haaste rakentuu ja miten se vaikuttaa oppimiseen? Tiimejä on haastettu asettamaan muutostavoite omalle hankkeelle ja tätä haastetta on lähdetty myös pienesti testaamaan menneiden kuukausien aikana. Testauksessa olemme pyrkineet pääsemään nopeasti liikkeelle liiallisen suunnittelun sijaan ja tästä syystä tehtävänä on ollut järjestää useita tunnin ja päivän mittaisia testejä oppien kerryttämiseksi. Näistä testeistä kerättyjen oppien siivittämänä kokeilijamme luovat kokeilusuunnitelman jota he lähtevät toteuttamaan tulevan kevään ja syksyn aikana.

Toimintakulttuurin muutosta ei voi tehdä yksin vaan keskeistä on oikeiden ihmisten ja sidosryhmien vuorovaikutteinen työskentely yhdessä. Kokeilukeskuksen sidosryhmätilaisuus järjestettiin edellisen Klinikan yhteydessä 15.1.2019. Halusimme tuoda meille tärkeitä tahoja yhteen myös kokeilijoidemme kanssa. Tilaisuudessa olivat mukana monialaisesti asiantuntijoita koulutuksen eri sektoreilta.
Kokeilevan kehittämisen polulla kulkemista jatketaan ja oppeja kerrytetään. Kokeiluohjelman kuulumisia päivitetään sivuillemme tasaisesti myös kokeilijoiden blogien muodossa:

Inkoo: Entä jos ryhtyisimme kokeilemaan?
Kurikka: Kaikki Kouluun!

Teksti: Kokeilukeskuksen tiimi