Vällyn lämmöstä älylaitteisiin – Siikajoella opitaan välittämistä ja ajattelun taitoja

Esikoulusta koko koulun hyödyksi -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille.

Kuulinko oikein? Totta se on: lapsi ohjaa iPadilla Sphero-palloa ja kuvittelee, että pallo on merenneito. Merenneidon koti on tehty jakkaroista, tyynyt ovat seiniä. Merenneito sujahtaa pienestä oviaukosta suoraan kotiin.

Alkuperäinen tavoitteemme oli kokeilla, onko mahdollista saada nykyteknologia luonnolliseksi osaksi lasten itsensä kehittelemiä rooli- ja mielikuvitusleikkejä. Hankkeen laajempana tavoitteena oli kehittää ajattelun taitoja, etenkin mielikuvitusta, luovuutta, oivaltamista ja kykyä löytää ratkaisuja. Ideana oli, että aloitetaan esiopetusluokasta ja heidän neljäsluokkalaisista kummeistaan. Kolmen vuoden päästä muutos olisi koskettanut koko koulua aina uusien eskareiden ja heidän kummiensa kautta.

Hanke syntyi palvelemaan koulun tarpeita. Vuosien saatossa olemme huomanneet, että erilaisia tuen tarvitsijoita on yhä enemmän. Heikot ajattelun taidot tulevat ilmi luovuutta ja mielikuvitusta vaativissa tehtävissä. On toiminnanohjauksen haasteita ja sanavaraston köyhyyttä.

Hyvin pian kokeiluohjelman alettua hanke oli kuitenkin koko koulun yhteinen, ei ainoastaan eskarin ja kummiluokan juttu. Mukaan lähtivät myös koulun yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminnat. Ajattelun taitoja, luovuutta ja mielikuvitusta kehitettäessä pyritään samalla luomaan välittävää yhteisöä, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Tavoitteeseen edetään rakentamalla dialogista ilmapiiriä. Kokeilutoiminta on osa jokapäiväistä koulun tavallista arkea, jossa sekä aikuisten että lasten on mahdollista omaksua ja kehittää asioita omista lähtökohdistaan käsin.

Lukuvuoden alkaessa päätimme järjestää mahdollisuuden omaehtoisille leikeille mielellään päivittäin. Olimme kuulolla ja annoimme tarvittaessa tukea, jotta leikit rikastuvat ja samalla taidot vahvistuvat. Autoimme lapsia löytämään leikki-idean tai roolin kysymällä, mikä voisit olla tässä leikissä tai missä voisit asua. Lapset rakensivat jumppapatjoista ja kankaista koteja tiikereille, koirille, poliiseille, mitä he sitten olivatkin. Lapsen oma ajatus ohjasi leikkiä.

Samanaikaisesti aloimme luoda kummisuhdetta. Järjestimme yhteisiä hetkiä, joissa kummit leikittivät pienempiä. Kummit tulivat mukaan eskarilaisten kehittelemiin leikkeihin ja nopeasti olivat juonessa mukana jatkojalostamassa niitä. Erilaisissa kummihetkissä syntyi niin paljon lämpöä, aitoa välittämistä, huolenpitoa ja hoivaa, että saimme pohjan muutostavoitteen muokkaamiselle jo ensimmäisessä kokeiluohjelman kick off -tilaisuudessa.

Ajatuksia kokeilevasta kehittämisestä koulun arjessa

Lokakuisessa kick off – tilaisuudessa oivalsimme muutakin: yhteyksiä luoden, arvostusta ja kunnioitusta synnyttämällä olemme enemmän. Alkoi osin kivulias luopuminen hankemaailman turvallisista kulisseista. Tilalle alkoi tipahdella pieniä pisaroita kokeilemisen tuomaa jännittävää liikettä. Ensimmäisessä tunnin kokeilussa halusimme kuulla koulun henkilökuntaa. Tie aukeni nopeammin kuin osasimme odottaa, niin upeita ideoita ja ajatuksia saimme heiltä kuulla. Aloimme pienin askelin luoda kokeiluja niin, että jokainen opettaja, ohjaaja ja aamu- ja iltapäivätoiminnan aikuinen sai pienesti ja omista lähtökohdistaan käsin kokeilla aluksi jotain ajattelun taitoja kehittävää.

Kummiuden tuoma ulottuvuus avasi silmiämme näkemään, mitä välittäminen voi saada aikaan. Onko niin, että välittävässä, arvostavassa ja aitoa vuoropuhelua käyvässä yhteisössä myös oppiminen sujuu paremmin. Pitäisikö lopullisen muutostavoitteen liittyäkin vällyn (välittävä yhteisö) kokoamiseen? Voisimme kutoa vällyä pala palalta, neuloa mukaan lämpöä ja omia värejämme? Välillä pysähtyen yhdessä pohtimaan, miltä se näyttää, miten sitä jatketaan, mikä kohta kaipaa paikkausta vai pitääkö jotain kenties purkaa.

Seuraavaksi kokeilimme kukin tyylillämme pienen pieniä välittämisen tekoja. Harjoittelimme auttamista, hyvän sanomista kaverille tai vahvuuksien löytämistä itsestä ja muista. Jossakin luokassa lapset ja vanhemmat kirjoittivat kirjeitä toisilleen.

Kokemus näistä oli sen verran lupaava ja hyviä tekoja syntyi niin pitkä lista, että päätimme edetä kokeilemalla jotain työtoverin juttua ja koota samalla syvempää ymmärrystä välittämisen merkityksestä.

Opiskellessaan kertotaulun logiikkaa tokaluokan opettaja huomaa, että asia on vaikea ymmärtää. Hän alkaa yhdessä oppilaiden kanssa kehitellä tarinaa kuudesta lapsesta, jotka leikkivät lumisella pihalla pareittain (3 x 2). Pian he hoksaavat, että kahdestaan leikkiminen ei onnistu, jolloin kaksi lapsista menee kolmanneksi kahteen muuhun leikkiin (2 x 3). Tarina ja mielikuvituksen voima sai lapset kiinnostumaan, ja kertotaulun idea löytyi.

Maija Hintikka
Esikoulusta koko koulun hyödyksi -muutoskokeilu, Siikajoki