Kokeilu ravistelee ja jäsentää toimintaa ja ajatuksia

Hyvinvointia ja digiterveyttä kouluihin -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille.

Hyvinvointia ja digiterveyttä kouluihin -hanke pääsi Tampereella kunnolla vauhtiin marraskuun alussa, kun kokoonnuimme ensimmäistä kertaa hankkeessa mukana olevien opettajien kanssa. Ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa olimme pyöritelleet hankkeen tavoitteita ja sisältöä kasvatus-ja opetuspalveluissa pienemmällä porukalla useampaan otteeseen, tehneet jo ensimmäisiä pieniä kokeiluja kouluilla sekä käyneet Kokeilukeskuksen ensimmäisessä tapaamisessa sekoittamassa ja lopulta selkeyttämässä ajatuksiamme hankkeesta.

Tavoitteena meillä on, että tulevaisuudessa jokainen tamperelainen kahdeksasluokkalainen oppilas saisi terveystiedon opetuksessa kokemuksen oman hyvinvoinnin seuraamisesta ja analysoimisesta nuoria itseään innostavilla välineillä. Näiksi välineiksi on kokeilujen ja opettajaryhmän mietintöjen jälkeen valikoitunut aktiivisuusmittari sekä HeiaHeia-sovellus.

Aktiivisuusmittarin käyttöä on jo testattu kouluilla useamman ryhmän kanssa. Aluksi kokeilut olivat Kokeilukeskuksen ohjeiden mukaisesti lyhyitä, noin 1-2 oppitunnin pituisia. Kokeiluissa keskityttiin aluksi mittarin tekniseen käyttöön ja siitä heti saatavan informaation kuten sykkeen vaihtelun seuraamiseen. Tulokset kokeiluista olivat hyvin positiivisia. Oppilaat olivat välineestä hyvin innostuneita ja oppivat sen käytön nopeasti.

Aktiivisuusmittaria on testattu nyt myös myös parilla ryhmällä, jolla mittari oli käytössä 2-3 viikkoa. Heidän tavoitteena oli seurata mittarin avulla omaa aktiivisuuden ja levon suhdetta sekä päästä myös analysoimaan mittarin lukujen kautta omia elämantapojaan. Oppilaat suhtautuivat työskentelyyn mittarin kanssa hyvin positiivisesti ja muutama oppilas innostui niin, että halusi vielä jatkaa omaehtoisesti mittarin käyttöä. Faktatieto innosti heitä aktiivisempaan arkeen. Kokeilut ja testit toivat meille tärkeää tietoa siitä, että oppilaita ei välineiden käyttöön tarvitse juurikaan motivoida, mutta kynnyskysymys onkin opettajien innostaminen. Mikäli opettaja kokee välineet vain rasitteeksi / lisätyöksi, ei hän myöskään markkinoi välinetä oppilaille kovin innostavasti. Eri testiryhmien väliset erot johtuvat pitkälti opettajan asennoitumisesta.

Heiaheia-sovelluksen tarkoituksena on, että mittauksen ohella oppilas kirjaa ja halutessaan myös jakaa omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita. Sovellus tarjoaa selkeät välineet seurata esimerkiksi omia ravintotottumuksiaan, levon ja liikunnan määrää sekä mielen hyvinvointia. Tällä hetkellä kokeilemme ja opettelemme sovelluksen käyttöä opettajaporukalla. Tarkoituksena on ensin löytää ne asiat mitä opetuksen näkökulmasta sovellukselta haluamme saada ja myöhemmässä vaiheessa kysymme oppilaiden eli käyttäjien näkemyksiä ja toiveita. HeiaHeiaa tullaan kevään aikana myös testaamaan oppilasryhmän kanssa.

Keväällä ja syksyllä on tarkoituksena testata myös aktiivisuusrannekkeen ja HeiaHeian yhteiskäyttöä.

Kokeilukeskuksen yhteiset tapaamiset ovat jäsentäneet työskentelyämme. Tapaamisisten tehtävien kautta tulee väkisinkin ravisteltua ajatuksiamme sekä työmenetelmiämme. Tapaamisista olemme myös aina saaneet mukaamme jonkun uuden ajatuksen tai kysymyksen jota työstämme sitten eteenpäin oman opettajaporukkamme kanssa. Harmillista on se, että toistaiseksi olemme päässeet osallistumaan näihin Kokeilukeskuksen yhteisiin tapaamisiin aika pienellä porukalla. Tavoitteenamme onkin saada kevään tapaamisiin mukaan useampi hankkeessa mukana oleva opettaja.

Miina Mäkinen
Hyvinvointia ja digiterveyttä kouluihin -muutoskokeilu, Tampere