Porin työelämäpolku tukee työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista

Työelämä -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille.

Terveiset Porin kaupungin työelämäpolku -hankkeesta. Hankkeemme tavoite on lyhykäisyydessään tukea työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista. Tähän tavoitteeseen pyrimme vahvistamalla yrittäjyyskasvatusta sekä oppilaan omien vahvuuksien korostamista koulumaailmassa. Hankkeemme perusajatukseen kuuluu motivaation lisääminen niin opettajilla kuin oppilalla. 

Heti alusta asti jäsentyi päähämme polkuajattelu. Kun rakennamme Porin koulumaailmaan polun, joka koostuu erilaisista asekelmerkeistä, voi polkua jäljittelemällä päästä tavoitteeseen. Meille kaikille kymmenelle hankkeeseen kuuluvalle muodostui tehtäväksi alkaa rakentaa näitä askelmerkkejä oman kiinnostuksen mukaan. Ryhmämme koostuu eri aineiden aineenopettajista, erityisryhmien opettajista sekä luokanopettajista. Monipuolinen katsantokanta onkin ollut vahvuus, jotta erilaiset näkökulmat ja kokeilut saavat lihaa luiden ympärille. 

Melko nopeasti havaitsimme että hanke ja kokeiluaikataulutus eivät mahdollista niin suuria kokonaisuuksia, kuin visioimme. Rajaamista on tehty paljon ja juurikin tämä on pitänyt hommaa kasassa ja toiminta on edennyt. Havaitsimme myös melko alussa, että valmista materiaalia on paljon ja tähän on olemassa jo koottuja sivujakin. Käänsimme painopistemme uuden luomisesta, jo olemassa olevien materiaalien hyödyntämiseen. Tuomme Porin opettajille helpotusta materiaaliviidakkoon kun painotamme tiettyjä asioita. Näihin sovittuihin asekelmerkkeihin tuomme materiaalia kotisivullemme sekä käytännönkokemuksia luomaamme Porin koulujen yhteiseen blogiin. 

 Yksi poimimistamme materiaaleista on NY-polku. Nuoriyrittäjyysmateriaalit ovat olleet Porissa jostain syystä lähes käyttämättömiä, satunnaisia kokeiluja on joissakin kouluissa ollut (Tämä näkyy hyvin NY tilastoista). Tilastojen pyytäminen ja niiden seuraaminen toimiikin nyt tietynlaisena mittarina, saadaanko kouluja nytkähtämään materiaalin hyödyntämiseen? Uskomme vahvasti että Innostava oppilaan omia vahvuuksia korostava NY -materiaali tukisi tavoitettamme. Materiaalin hyödyntämisestä olemme pitäneet useita palavereja Nuori yrittäjä ry henkilöiden kanssa, kokonaisuuden kahmottamiseksi. Myös materiaalin hyödyntäminen ja jopa kehittäminen on saatu työn alle. 

Porinkokeilu1

Valitsimme nuoriyrittäjyyspolusta tämänhetkiseen kokeiluumme Pikkuyrittäjämateriaalin levittämisen. Tämä yrittäjyyskasvatusohjelma on tavoittanut jo 400 koulua Suomesta, mutta Porissa vain muutaman koulun.  Lähetimme kouluille viestiä koulutuksesta ja Porin tilanteesta. Koulutukseen toivoimme kaikista kouluista väkeä, joka koulusta ei väkeä kuitenkaan tullut (67% paikalla). Koulutukseen pyysimme Nuoriyrittäjyyskouluttajan, sekä hankimme mukaan myös pikkuyrittäjiä vastailemaan kysymyksiin ja pyörittämään kahvilaa. Koulutuksen jälkeen päätimme kiertää kaikki kaupungin alakoulut, oppilaita osallistaen. Tämä on tarkoittanut sitä että meillä on mukana materiaalit joka kouluun, päällä pikkuyrittäjyyspaidat, lakua ja valmiiksi harjoiteltu pikkuyrittäjyysshow. Lapset ovat pääseet näyttäneet mitä pikkuyrittäjyys heidän kauttaan on. Promokiertueella on soitettu, tanssittu, laulettu, kerrottu yrityksestä ja lisäksi toki käyty läpi faktat materiaalista ja ohjelmasta.

Porinkokeilu2

Nyt suunnittelemme kevään pikkuyrittäjyystapahtumaan Porin Puuvillaan, johon haastamme kaikki koulut mukaan. Tuosta huhtikuun tapahtumasta on tarkoitus tehdä lehtijuttu niin alueen lehteen kuin elinkeinolehteenkin. Tämän lisäksi pikkuyrittäjät ovat menossa puhumaan naisyrittäjien vuosikokoukseen, näin levitämme tietoa pikkuyrittäjyydestä sekä luomme puitteita jatkoa varten. Olemme myös juuri hankkineet avotulelle soveltuvat lättypannut. Tavoitteemme on hyödyntää näitäkin vielä kokeilevana houkuttimena ”Tule pikkuyrittäjien päivään kodalle, lätynpaiston merkeissä” -jaetaan kokemuksia pikkuyrittäjyydestä.

Kokeilumme on keskittynyt juurikin tähän pikkuyrittäjyyden levittämiseen. Toistaiseksi tilastoissa ei vielä näy montaa uutta koulua, mutta kevään ja viimeistään ensi syksyn ajan on tilanteeseen toivottavasti nähtävissä muutosta. Se on varmaa että tietoisuus on lisääntynyt! Kevään jälkeen ei voi sanoa etteikö tätä materiaalia Porissa tunnettaisi. Koulukierros on ollut positiivista. Poikkeuksetta joka koululla ollaan pidetty mainoshetkeä hienona, sekä riittävän informatiivisena ja lyhyenäkin. Jatkoa ajatellen tämäntapainen, positiivinen asioiden esittely, ei vain s-postin lähettäminen kannattaakin pitää mielessä. Rehtorien palaute on myös ollut positiivista ja kannustavaa. Promokierroksen loputtua lähetämme vielä kiitoskirjeen ja kannustamme materiaalin käyttöön sekä Puuvillapäivän osallistumiseen. Tämän kokeilun haasteeksi ei ole muodostunut aikataulut kuten yleensä, vaan enemmänkin Porin kouluverkkomuutokset, jotka elävät nyt kovastikin homekoulujen yms. koulupiirien selvittelyn vuoksi. Kouluja siirretään väestötiloihin, on sanomattakin selvää että uusia ideoita ei tällön imetä tehokkaimmin. Jatkoa kokeiluun on tulossa myös syksyyn. Erilaisiin vesokoulutuksiin on tilattu jo NY-kouluttajia, jotta varmistamme materiaalin käyttöönottoa. 

Hankkeemme jäsenet puuhaavat omia askelmerkkejään, muitakin testauksia on toki meneillään. Iso työ on kotisivujen ja blogin laadinta sekä polun systemaattinen rakentaminen. Tätä testaillaan erilaisilla oppilasryhmillä. Yksi iso rooli hankeessamme on myös Satakunnan alueen yrittäjyyskasvatusstrategialla, jota maakunnassa puuhataan parhaillaan. Olemme istuneet näiden henkilöiden kanssa alas ja ensiviikolla seminaarityö jatkuu. Mielestämme on erittäin tärkeä että olemme mukana tässä työssä ja tuomme meidän hankkeessa painotettuja näkökumia esille, jotta alueellinen strategia kulkee Porin työelämäpolun kanssa käsi kädessä.

Helsinkikäynnit ovat olleet loistavia aivoriihiä hankkeesemme. 3 tuntia autossa molempiin suuntiin toimii tehokkaana palaverina. Varmasti nämä henkilöt, jotka Helsingissä ovat oleet mukana, tietävät hyvin mitä hankkeessa on meneillään ja miten omaa toimintaa pitää viedä eteenpäin. Haasteemme on ollut koko ryhmän yhteisen ajan löytyminen ja tiedon jakaminen, vaikkakin meillä on oma facebook ja wup ja yhteisdrivetiedosta jakamista varten. Yhteisistä kokouksista olemme siirtyneet pienten ryhmien kokoustamismalliin, jolloin kaikilla ei varmasti ole tietoa joka askelmerkistä, mutta näin saadaan tehokkaammin vietyä asioita eteenpäin. Kevään aikana kokoonnumme vielä yhteisesti jotta kokonaisuus selkeytyy kaikille. 

 Tärkein työ on muistaa että kokeilukulttuuri vaatii testaamista, tarvitaan rohkeita, aiemmasta poikkeaviakin tapoja. Osa testauksista ei onnistu kuten alkuun suunniteltiin, mutta näistä opitaan, työ kehittyy. Olemme alusta asti pitäneet tärkeänä meidän ryhmän positiivisuutta, ei pakoteta vaan tehdään asioita niin että ne innostavat lähtemään mukaan. Positiivisuudessa on voimaa. Se että saa yksittäisiä opettajia innostumaan aiheesta ei vielä riitä, vaan tarvitaan laajempaa toimintakulttuurin muutosta. Muutoksen avain henkilöihin kuuluvat johto, rehtoreiden ohella.  Kun positiivisesti innostetaan ja kokeillaan, saadaan viestikapula siirtymään luokalta luokalle, koululta kouluun, opettajalta opettajalle. Johdon tehtävä on varmistaa että tähän aiheeseen varataan aikaa ja sitä pidetään tärkeänä. Uskomme vahvasti että hankkeessamme on voimaa ja liekki leimahtaa laajemmin.

Riikka Kononen
Porin työelämäpolku -kokeilu