ÄLLIENJAKOMO – Laaja-alaista osaamista toisille oppilaille, opettajille ja koulun ulkopuolelle

Ällienjakomon nimi tulee opetussuunnitelman perustasta, seitsemästä laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta. L-kirjaimista, ”ällistä” siis ällät ja ällit jakoon osaamisen jakaminen on meidän ydintä!

Ällienjakomon tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen rantauttaminen koulun arkeen, osallistaa oppilaat mukaan toimintaan ja tehdä opetussuunnitelman muutokset näkyväksi oppilaille. Oppilasagentti jakaa osaamistaan oppilaille, opettajille sekä koulun ulkopuolelle.  Oman koulun sisällä tapahtuvan toiminnan lisäksi yhteistyötahoina tällä hetkellä ovat päiväkodit, vanhainkodit ja toiset Nokian koulut myös nivelrajojen yli. 

Ällienjakomossa on mukana lähes kaikki Nokian kaupungin peruskoulut, joissa jokaisessa agenttitoiminnasta vastaa yksi tai useampi vastuuopettaja. Toiminnan lähtökohtana on koulun omat tarpeet, minkä seurauksena on syntynyt erilaista osaamista jakavia agentteja. Kussakin koulussa on yhden tai useamman teeman mukaisia agentteja: vuorovaikutus-, fiilis-, liikunta-, lukuvinkkaus-, musiikki-, käsityö- sekä media- ja TVT/AV-agentteja. Yhdessä kyläkoulussa koko luokka toimii agentteina, jokainen oman vahvuutensa mukaan. Agentteina toimii kirjava joukko erilaisia oppijoita. Mukana on myös kehitysvammaisia oppilaita, jotka jakavat osaamista oppilas-aikuinen työparina. 

Lähdimme avoimin mielin kohti kokeilevaa kehittämistä. Testivaiheessa kokeilimme monenlaisia eri asioita. Testasimme, miten hanketta kannattaa mainostaa ja tiedottaa muihin kouluihin ja koteihin, miten vastuuopettajien yhteistoiminta kannattaa järjestää sekä miten agenttitoiminta koulun arjessa pyörii. Koska toiminta on meillä täysin uutta, kaikki toiminta on kokeilua ja testaamista. Kokeiluohjelman sparrauksen myötä oivalsimme, että koulun arjessa voi nopeasti testata isompiakin toimintakulttuurin muutokseen liittyviä asioita, ja epäonnistuakin voi, kun siitä oppii.

Meillä on huikea vastuuopettajista muodostuva tiimi, joka innostuu, kokeilee ja kehittää. Tämän lukuvuoden toiminnan kohokohtana oli Ällipäivä Tehdassaaressa 17.4., jossa kaupungin kaikki oppilasagentit jakoivat omaa osaamistaan toisille agenteille.

Toiminnan suurimpana haasteena on ollut löytää aikaa, jolloin voisi keskittyä oman koulun toiminnan kehittämiseen sekä omien oppilasagenttien tapaamisiin. Agenttitoiminta on kuitenkin koettu mielekkääksi ja sitä täytyy jatkaa ja kehittää. Siksipä tästä ei luovuta. Toimintaa parastetaan ja nähtäväksi jää mihin tuli leviää.

Pirkko-Liisa Aatola ja Suvi Koivumäki
Projektikoordinaattorit