#Paraskoulu -Kiihdyttämön ensimmäinen vaihe haastaa kokeilijatiimit rakastumaan ongelmaan eikä ryntäämään ratkaisuihin

Kokeilukeskuksen syyskuussa käynnistämässä puolen vuoden mittaisessa Kiihdyttämössä mukana on 11 moniammatillista tiimiä 16 eri kunnasta. Näitä tiimejä Kokeilukeskus sparraa aktiivisesti yhteisen Kiihdyttämö-matkan aikana.

Uudenlainen kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos eivät tapahdu itsestään. Ongelmia ei myöskään enää voida ratkoa vain koulutussektorin sisällä, vaan tarvitaan moniammatillista näkemystä ja yhteistyötä eri tasojen välillä yli sektoreiden.  Puolen vuoden mittaisen #Paraskoulu -Kiihdyttämön tavoitteena on auttaa tiimejä oikean ongelman tunnistamisessa, tarjota tukea, ohjausta ja työkaluja ketterämpään ja kokeilevampaan kehittämiseen.

Ensimmäiseen kiihdyttämöpäivään kokoonnuttiin Helsingissä syyskuun alussa. Useat kokeilijatiimit muodostuvat moniammatillisesta kehittäjäjoukosta, joissa edustajia on niin opettajista kuraattoreihin, koulunkäyntiavustajista hallinnon työntekijöihin, aina hankekoordinaattoreita ja johtajia myöten. Muutamassa kokeilussa tiimit muodostuvat usean eri kunnan edustajista. Ensimmäisen kiihdyttämöpäivän tavoite oli jakaa ajatuksia muutostarpeesta kehittämistyössä sekä haastaa kokeilijatiimit syventämään yhteistä ymmärrystä kehittämishaasteista ja muutostavoitteista, joita he Kiihdyttämön aikana työstävät. Tärkeää oli luoda tiimeille ymmärrys siitä, että emme ole kerralla ratkaisemassa kaikkea, vaan pyrimme rajaamaan käsillä olevaa haastetta siten, että meillä on mahdollisuus erikokoisin kokeiluin lähteä kokeilemaan, olemmeko oikean ongelman äärellä. Ratkaisukeskeisessä maailmassa haastoimme tiimejä rakastumaan ongelmaan sen sijaan, että he olisivat heti etsineet, saati jo tienneet ratkaisun.

”Kokeilukeskuksen rooli Kiihdyttämössä on haastaa kehittäjiä ketterään yhteiskehittämiseen. Olemme sparraamassa, kannustamassa ja oppimassa yhdessä kokeilijoiden kanssa”, kertoo Anneli Rautiainen Kokeilukeskuksesta.

Kiihdyttämöä on takana nyt muutama kuukausi ja kokeilijatiimit ovat ryhtyneet testaamaan erilaisin pienin kokeiluin eri tapoja ratkoa käsillä olevaa ongelmaa. Osassa kunnissa kokeilijatiimit ovat havainnoineet ja haastatellet koulun opettajia ja henkilöstöä teemaan liittyen ja syventäneet näin omaa ja yhteistä ymmärrystä käsillä olevasta haasteesta. Toiset ovat jo osallistaneet oppilaita ja kokeilleet käytännössä tunnin, päivän tai jopa viikon mittaisesti, kun taas toiset ovat ottaneet mukaan koulun ulkopuolisia sidosryhmiä ja huoltajia osaksi ensimmäisiä kokeiluja ja kehittämistyötä.

Nämä ensimmäiset kuukaudet ovat tärkeitä kokeilijatiimeille lähteä käytännössä toteuttamaan erikokoisia kokeiluja, jotta he pääsevät kiinni kokeilevan kehittämisen logiikkaan. Jokainen kokeilu tulee olla suunniteltu ja sen toteuttaminen hyvin mietitty. Kokeilulla on aina selkeä alku ja loppu, jonka jälkeen on keskeistä pysähtyä jakamaan tiimin kanssa keskeiset opit ja epäonnistumiset sekä toisaalta pohtia tulevia kokeiluja. Jokaisesta kokeilusta halutaan oppia seuraavaa kokeilua varten. On myös mahdollista, että kokeilusta saatu oppi osoittaa, että täytyy palata lähtöruutuun ja aloittaa ongelman määrittely uudestaan.

Seuraavan kerran kokeilijatiimit kokoontuvat marraskuun puolivälissä yhteiseen työskentelypäivään, jossa kerätään ja jaetaan ensimmäisen vaiheen kokeilujen opit ja vertaisopitaan toisilta tiimeiltä. Ennen seuraavaa yhteistä kiihdyttämöpäivää sparraamme kokeilutiimejä ja tuemme kokeilujen toteuttamista käytännössä. Samalla haastamme heitä ajattelemaan luovemmin ja rohkeammin, ehkä jopa hyppäämään oman mukavuusalueen ulkopuolelle kokeilemaan jotakin uutta. Kokemuksia jaetaan tiiviisti koko Kiihdyttämö-matkan varrella yhteisen sähköisen työskentelyalustan kautta.

Kokeilijat kertovat matkastaan myös verkkosivuillamme syksyn ja kevään aikana. Voit lukea lisää Kiihdyttämöstä ja kokeilujen teemoista täältä.

Kokeiluterveisin,

Valpuri Kurppa
Kehittäjä, Kokeilukeskus