Meidän koulu on #paraskoulu! – Päijät-Hämeen sivistyksen seudullinen kehittämisprojekti

Kiihdyttämön alkutaival alkoi konkreettisesti syyskuun alussa osallistuessamme yhteiseen päivään Helsingissä. Tiimimme tapasi toisensa ensimmäistä kertaa. Odotuksia Kiihdyttämöä kohtaan ei tässä kohtaa vielä juurikaan ollut; mielessä juuri aloitettu projekti ja ajatukset avoinna kaikelle avulle ja tuelle kehittämiseen ja kokeiluun.

Päivä oli onnistunut ja nivoi hyvin yhteen projektissamme olevien viiden pilottikoulun ja niiden yhteisen ongelman sanoittamista. Yhteiseksi muutostavoitteeksi nostimme oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallistumismahdollisuuksien lisäämisen ja moninaistamisen. Pilottikouluissa on kaikissa omat haasteensa ja tavoitteensa, jotka nivoutuvat kuitenkin saman teeman alle.

Matkamme alussa kokeilut ovat liittyneet tiedonkeruuseen sekä oppilaisiin ja kouluihin tutustumiseen. Olemme mm. pitäneet Heinolassa oppilaille työpajoja, kuinka tehdä Lyskasta #paraskoulu, Hollolassa lähteneet suunnittelemaan yhdessä 5.-luokkalaisten kanssa yhteisiä välitunteja, Kärkölässä on kokeiltu dialogikeskustelua 8.-luokkalaisten kanssa, Asikkalassa ja Orimattilassa kohdattu kyläkoulun oppilaat keskustellen, mikä heidän kokemuksensa on omasta koulusta. Ensimmäisten kokeilujen kautta olemme päässeet lähemmäksi ongelmaa.

Iloksemme loistavia ja siirrettäviä kokeiluideoita on paljon! Ketterä kehittäminen haastaa tekemään pähkähulluiltakin kuulostavia kokeiluja. Toisaalta meille on avautunut käsitys siitä, että koulut ovat omissa kehityspoluissaan hyvin eri vaiheissa. Toisille uusi juttu on ollut toisessa koulussa käytössä jo vuosia, jokainen koulu kulkee omaa tahtiaan. Haasteita kokeiluille kouluympäristössä tuovat ajan ja resurssien puute. Koulut haluavat kehitystyötä, mutta esim. yhteisen kehittämisajan löytäminen voi mennä viikkojen päähän. Isoissa kouluissa tiedonkulku ja viestintä voivat takkuillessaan tuoda hämmennystä, sillä kaikki eivät tiedä, mitä olemme tekemässä ja mihin kokonaisuuteen esim. kokeilut liittyvät. Projektikoordinaattoreina olemme kouluissa uusia yhteistyökumppaneita ja tämä herättää kysymyksiä siitä, mihin kaikkeen työpanostamme voi hyödyntää. Olemme kannustaneet kouluja miettimään avoimesti sitä, mitä kaikkea voimme yhdessä kokeilla.

Kiihdyttämö on auttanut jäsentämään ja kirjaamaan tehtyjä kokeiluja. Raportoinnin kautta kokeilut alkavat muodostua paketeiksi. On ollut mahdollista saada vinkkejä ja tutustua olemassa oleviin toimiviin käytäntöihin. Usein huomaamme palaavamme pohtimaan, mikä on ydinongelma. Tämä onkin ollut yksi tärkeimmistä anneista Kiihdyttämöltä; rakastu ongelmaan!

Projektikoordinaattorit
Pauliina Tuominen ja Terhi Törnroos