Hyvinvointia vahvistava oppimisympäristö

#Uuttakoulua -hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvoivan oppimisympäristön sekä lasten ja nuorten eettisten elinympäristöjen kehittymistä Uudellamaalla. Hankkeessa on mukana 16 uusmaalaista kuntaa ja noin 50 koulua. Hanketyöskentely rakentuu neljästä kehittämisohjelmasta, jotka paikallisen kehittämistyöskentelyn, ohjauksen ja erilaisten vuorovaikutteisten foorumeiden kautta niveltyvät toisiinsa.

Hankkeessa vahvistetaan koulun eri toimijoiden uudistumiskyvykkyyttä ja kehittämisvalmiuksia dialogisen johtamisvalmennuksen, vahvuuspedagogisten valmiuksien koulutusohjelman sekä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuvien oppimisen, hyvinvoinnin ja arjen toimintakulttuurin kehittämisohjelmien kautta. Hankkeessa toteutetaan palvelumuotoiluprojekti, jossa kartoitetaan vanhempien kokemia tarpeita koulun toiminnan kehittämiseksi.

Noin 60 erilaista opetuksen järjestäjän tai koulun yhteistä kehittämistiimiä valmistelee vuoden aikana kokeilevan kehittämistehtävän. Kehittämistehtävissä pureudutaan hyvin erilaisiin aiheisiin. Hankkeessa on mukana suuria eri vaiheissaan olevia oppimisympäristöhankkeita. Näihin osallistuvat kehittämistiimit työstävät esimerkiksi uusiin oppimisyhteisöihin yhteisön jäsenten osallistumisen mahdollistavia tarinallisia visioita. Joissain kouluissa kehittämistiimit ovat luoneet ehdotuksen koulun toimintakulttuurin kehittämisen tiimirakenteeksi. Lisäksi hankkeessa tutkitaan parhaillaan lasten, nuorten, opettajien ja vanhempien toiveita koulupäivän uudenlaisen rakenteen kehittämiseksi.

Useissa kehittämiskokeiluissa kehitetään koulujen pedagogisia toimintamalleja. Yhteisopettajuuden erilaiset muodot innostavat useita opettajatiimejä heidän kehittämistehtävissään. Myös monialaiset oppimiskokonaisuudet näyttäytyvät opetussuunnitelman tarjoamana uudenlaisena rakenteena, jonka erilaisten toteutustapojen kokeileminen innostaa opettajia. Joissain hankekunnissa on arviointia kehitetty moniulotteisesti arvioinnin eri osapuolten näkökulmasta.

Lapset ja nuoret pohtivat kouluissa parhaillaan, miten he voisivat uudistaa koulujen piha-alueita ja millaista ystävyyssuhteita ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa he voisivat olla mukana toteuttamassa.

Hankkeen erityinen piirre on se, miten valmiita koulut ovat olleet kutsumaan lapsia ja nuoria mukaan oppimisjärjestelyiden, arjen toimintakulttuurin ja osallistumisen uusien toimintatapojen kehittämiseen. Lapset ja nuoret pohtivat kouluissa parhaillaan, miten he voisivat uudistaa koulujen piha-alueita ja millaista ystävyyssuhteita ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa he voisivat olla mukana toteuttamassa. Lapset ja nuoret ovat olleet mukana ottamassa kantaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestelyihin ja sisältöihin. Eräässä monialaisessa oppimiskokonaisuudessa on otettu kehittämisaiheeksi lasten innostaminen lukemaan. Yleisesti ottaen lapset ovat toivoneet enemmän elämyksellisyyttä ja käsillä tekemistä, kun nuoret ovat painottaneet enemmän paikallisen ja digitaalisen ympäristön monipuolista käyttämistä. Yhteisopettajuutta kehittäessään opettajat ovat luoneet enemmän oppilaan mahdollisuuksia valita omaa tapaansa opiskella käsiteltävää aihetta, esimerkiksi opiskellako itsenäisesti, ryhmässä vai opettajan ohjaamassa ryhmässä.

#Uuttakoulua -hanke muodostuu keskikokoisista kaupungeista ja maaseudunomaisemmista eri kokoisista kunnista. Hanke muodostaa vertaistyöskentelyverkoston. Osallistujien mukaan erityisen antoisaa hankkeessa on se, että vaikka kunnan omat mahdollisuudet useiden kokeilevien mikroprojektien toteuttamiseen ovat usein rajalliset, verkosto muodostaa rikkaan kehittäjäverkoston, jossa syntyy paljon erilaisia toisiaan ruokkivia kehittämisprosesseja. Hanke tarjoaa samanaikaisesti toisiaan innostavia ja rikastavia ideoita, joiden soveltaminen suhteellisen samanlaisessa kontekstissa on varsin helppoa.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto, Vanhempainliitto, Positiivinen CV Oy, Synesis Oy ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Minna Lumme
Projektipäällikkö, #Uuttakoulua -hanke