Kokemuksia Kaikki kouluun -hankkeen arviointiakvaariosta

BLOGI – Kokeilukeskus pilotoi Kokeiluohjelman aikana seitsemän kunnan kanssa ihmiskeskeistä, moninäkökulmaista Kokeilut käytäntöön -arviointimallia. Pilotin tuloksena syntyivät opetus- ja kasvatusalan kokeilujen arviointikriteeristö ja alkuperäisestä mallista sovellettu konsepti kunnissa toteutettavista arviointiakvaarioista. Lue lisää Kurikan kokemuksista akvaarion toteutuksesta.

Read More

Minä kokeilen: Haastateltavana rehtori Juha Yli-Hynnilä

MINÄ KOKEILEN – Kokeillessa suunnitelmat voivat matkan varrella muuttua ja suunta vaihtua moneen kertaan. Vaikka kokeileminen voi tuoda mukanaan yllätyksiä, kokeilujen tuomat uudet polut ja suunnanmuutokset voivat kuitenkin avata uusia näkökulmia. Jutussa Kurikassa rehtorina toimiva Juha Yli-Hynnilä kertoo heidän kokeilutiiminsä matkasta ja sen tuomista opeista.

Read More

Toinen kiihdyttämöpäivä kutsui kokeilijat ja sparraajat Sparraamoon oppimaan yhdessä

AJANKOHTAISTA – #Paraskoulu-kiihdyttämön toiseen lähipäivään kokoonnuttiin 18.11. Päivän tavoitteena oli jakaa kokemuksia ja rikastaa ideoita tuomalla kokeilijat yhteen Kokeilukeskuksen, Opetushallituksen ja Peruskoulufoorumin asiantuntijoiden sekä Kokeiluohjelmaan osallistuneiden kokeilijoiden kanssa. Lue lisää tapahtuman tunnelmista ja sen herättämistä ajatuksista.

Read More