Viisi askelta kokeilijalle – 3. Pidä huolta yhteisestä oppimisesta

BLOGI – Kokeilijatiimin vastuulla on luoda kokeilulle oppimisympäristö. Paitsi itse tekemiselle, olisi aikaa pystyttävä raivaamaan myös kokemusten ja havaintojen yhteiselle käsittelylle ja niistä oppimiselle. Lue tämän viikon blogista, millaisin keinoin Kokeiluohjelmaan osallistuneet tiimit ovat tukeneet yhteistä oppimista.

Read More

Kokeilemalla ja yhdessä tekemällä luomme kaikille hyvää koulua

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskus järjesti 5.11. tilaisuuden, joka toi yhteen lähes 90 henkilöä suomalaisen koulusysteemin eri tasoilta Kokeiluohjelman osallistujista ja koululaisista Opetushallituksen johtoon. Yhdessä työskennellen luotiin kiteytys, jolla osallistujat sitoutuivat edistämään uuden yhteisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Read More

Hyvinvointia vahvistava oppimisympäristö

KIIHDYTTÄMÖ – #Uuttakoulua -hankkeessa on mukana 16 uusmaalaista kuntaa ja noin 50 koulua. Vaikka kunnissa mahdollisuudet useiden kokeilevien mikroprojektien toteuttamiseen ovat usein rajalliset, hanke muodostaa rikkaan kehittäjäverkoston, jossa syntyy paljon erilaisia toisiaan ruokkivia kehittämisprosesseja. Lue lisää, miten kokeileva kehittäminen on Uudellamaalla otettu osaksi suurta hankekokonaisuutta.

Read More

Viisi askelta kokeilijalle – 2. Älä ryntää ratkaisuihin vaan rakastu ongelmaan

BLOGI – Kokeileva kehittäminen on monessa mielessä perinteisen suunnitelmallisen kehittämisen vastakohta. Suoraviivaisen ratkaisuun pyrkimisen sijaan välillä täytyy pysähtyä käsillä olevan ongelman ääreen, jotta varmistetaan, ettei olla vain kehittämässä laastariratkaisua oireeseen. Lue lisää, miten Kokeiluohjelman aikana on opeteltu rakastumaan ongelmaan.

Read More

Meidän koulusta lähtevät nuoret pärjäävät elämässä – #parastaennen Pohjois-Savo

KIIHDYTTÄMÖ – Kuopion kokeilutiimin tähtäimessä on varmistaa, että heidän koulusta lähtevä nuori pärjää elämässä. Tavoitteen taustalla on yhteinen huoli siitä, että monet lapset ja nuoret eivät kiinnity kouluun. Lue lisää siitä, miten Kuopiossa on lähdetty hakemaan ymmärrystä kouluun kiinnittymättömyyden taustalla oleviin ilmiöihin kokeilevan toiminnan avulla.

Read More

Miten kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua? Viisi neuvoa, joilla pääset alkuun.

BLOGI – Blogisarja alkaa! Kokeilukeskuksen ensimmäinen testiluontoinen Kokeiluohjelma on tulossa päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Lue Kokeilukeskuksen blogisarjasta lisää siitä, millaisia oppeja kokeilemisesta on matkan varrella kertynyt.

Read More