Kokemuksia Kaikki kouluun -hankkeen arviointiakvaariosta

BLOGI – Kokeilukeskus pilotoi Kokeiluohjelman aikana seitsemän kunnan kanssa ihmiskeskeistä, moninäkökulmaista Kokeilut käytäntöön -arviointimallia. Pilotin tuloksena syntyivät opetus- ja kasvatusalan kokeilujen arviointikriteeristö ja alkuperäisestä mallista sovellettu konsepti kunnissa toteutettavista arviointiakvaarioista. Lue lisää Kurikan kokemuksista akvaarion toteutuksesta.

Read More

Toinen kiihdyttämöpäivä kutsui kokeilijat ja sparraajat Sparraamoon oppimaan yhdessä

AJANKOHTAISTA – #Paraskoulu-kiihdyttämön toiseen lähipäivään kokoonnuttiin 18.11. Päivän tavoitteena oli jakaa kokemuksia ja rikastaa ideoita tuomalla kokeilijat yhteen Kokeilukeskuksen, Opetushallituksen ja Peruskoulufoorumin asiantuntijoiden sekä Kokeiluohjelmaan osallistuneiden kokeilijoiden kanssa. Lue lisää tapahtuman tunnelmista ja sen herättämistä ajatuksista.

Read More

Kokeilemalla ja yhdessä tekemällä luomme kaikille hyvää koulua

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskus järjesti 5.11. tilaisuuden, joka toi yhteen lähes 90 henkilöä suomalaisen koulusysteemin eri tasoilta Kokeiluohjelman osallistujista ja koululaisista Opetushallituksen johtoon. Yhdessä työskennellen luotiin kiteytys, jolla osallistujat sitoutuivat edistämään uuden yhteisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Read More

#Paraskoulu -Kiihdyttämön ensimmäinen vaihe haastaa kokeilijatiimit rakastumaan ongelmaan eikä ryntäämään ratkaisuihin

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskuksen puolen vuoden mittaisessa Kiihdyttämössä mukana on 11 moniammatillista tiimiä 16 eri kunnasta. Tiimit kokoontuivat ensimmäiseen kiihdyttämöpäivään syyskuun alussa jakamaan ajatuksia muutostarpeesta kehittämistyössä sekä syventämään yhteistä ymmärrystä omista kehittämishaasteistaan ja muutostavoitteistaan. Lue lisää #Paraskoulu -Kiihdyttämön käynnistymisestä.

Read More

Peruskoulufoorumin #Paraskoulu -kiihdyttämö ohjaa ja kannustaa kohti ketterämpää kehittämistä

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskus kutsui #Paraskoulu -hankkeet mukaan puolen vuoden mittaiseen #Paraskoulu -kiihdyttämöön, jossa tavoitteena on auttaa oikean ongelman tunnistamisessa, ketterämmässä kokeilevassa kehittämisessä ja suunnan löytämisessä. Kiihdyttämössä haastetaan kokeilevan kehittämisen menetelmillä pienin askelin ja erikokoisin kokeiluin saavuttamaan toimintakulttuurin muutos kohti ketterämpää ja oppivaa yhteisöä. Lue lisää #Paraskoulu -hankkeesta ja Kokeilukeskuksen kokeilukiihdyttämöstä.

Read More

Pehmeät ja kovat teknologiat sulassa sovussa Kauniaisten DigiLabissa

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskus vieraili toukokuussa Kauniaisissa havainnoimassa, millaista on nuoria aidosti osallistava yhteiskehittäminen koulun arjessa. Vierailulla tutustuttiin mm. 3D-tulostamiseen sekä keskusteltiin nuorten opiskelijoiden kanssa tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Lue lisää nuorten ajatuksista sekä eri keinoista, joilla Kauniaisissa on tuotu tulevaisuuden digitaitoja osaksi arkea.

Read More

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

AJANKOHTAISTA – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Read More