Viisi askelta kokeilijalle – 4. Etsi vaihtoehtoja, tee toisin

BLOGI – Ennen kokeilematon menetelmä tai uudet ja yllättävät kaverit kehittämisessä auttavat suuntaamaan ajatukset laatikon ulkopuolelle. Ne myös tuovat mukaan raikkaita näkökulmia. Blogisarjan neljännessä osassa perehdytään vaihtoehtojen etsimiseen. Lue lisää, miten Kokeiluohjelman aikana kehittämisongelmia on lähestytty uusien, vaihtoehtoisten keinojen avulla.

Read More

Viisi askelta kokeilijalle – 3. Pidä huolta yhteisestä oppimisesta

BLOGI – Kokeilijatiimin vastuulla on luoda kokeilulle oppimisympäristö. Paitsi itse tekemiselle, olisi aikaa pystyttävä raivaamaan myös kokemusten ja havaintojen yhteiselle käsittelylle ja niistä oppimiselle. Lue tämän viikon blogista, millaisin keinoin Kokeiluohjelmaan osallistuneet tiimit ovat tukeneet yhteistä oppimista.

Read More

Viisi askelta kokeilijalle – 2. Älä ryntää ratkaisuihin vaan rakastu ongelmaan

BLOGI – Kokeileva kehittäminen on monessa mielessä perinteisen suunnitelmallisen kehittämisen vastakohta. Suoraviivaisen ratkaisuun pyrkimisen sijaan välillä täytyy pysähtyä käsillä olevan ongelman ääreen, jotta varmistetaan, ettei olla vain kehittämässä laastariratkaisua oireeseen. Lue lisää, miten Kokeiluohjelman aikana on opeteltu rakastumaan ongelmaan.

Read More

Miten kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua? Viisi neuvoa, joilla pääset alkuun.

BLOGI – Blogisarja alkaa! Kokeilukeskuksen ensimmäinen testiluontoinen Kokeiluohjelma on tulossa päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Lue Kokeilukeskuksen blogisarjasta lisää siitä, millaisia oppeja kokeilemisesta on matkan varrella kertynyt.

Read More

Kaikki nyökkäilee mutta kuuleeko kukaan? – Dialogilla asian ytimeen

BLOGI – Mihin dialogia tarvitaan? Kokeilukeskuksen Anna kirjoittaa blogissa dialogin voimasta ja merkityksestä. Dialogi rikastuttaa ja tarkentaa keskustelua, vie sen syvemmälle tasolle sekä antaa kaikille mahdollisuuden liittyä keskusteluun. Lue lisää miten dialogia on hyödynnetty Opetushallituksen työssä syksyn 2018 aikana.

Read More

Evoluutio vai revoluutio?

BLOGI – Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta liikkeessä tulee jatkuvasti olla. Tulevaisuus on aina tuntematon, mutta lasten ja nuorten tulee saavuttaa taidot, joilla he pystyvät sietämään epävarmuutta, ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia kompleksisessa maailmassa ja toimimaan eettisesti kestävästi. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia tulevaisuuden tarvittavista taidoista ja oppimisesta.

Read More