Kiire – ah niin ihana tekosyy!

BLOGI – Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Arjessa joudumme tekemään jatkuvasti priorisointia ja päätöksiä mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Mutta onko ongelma siinä, että yleensä mitään ei laiteta hylättävien listalle ja kaikki työtehtävät tuntuvat meistä yhtä tärkeiltä? Kiiren roolia pohtii blogissaan Kokeilukeskuksen Valpuri, joka haastaa kokeilumielessä kiireettömyyttä vastaan.

Read More

Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

BLOGI – Kehittämiskupla? Mikä se on? Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, opeista ja ideoista ideoista. Lue lisää Kokeilukeskuksen Paulan ajatuksia vuorovaikutuksesta ja oppivien yhteisöjen synnyttämisen merkityksestä.

Read More

Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

BLOGI – Miten varhaiskasvatus kutsuu nykyperheitä? Otetaanko lapset ja perheet aidosti osaksi varhaiskasvatuksen suunnittelua?  Miltä tilat näyttävät ja innostavatko ne vuorovaikutukseen? Kutsuvatko ne reflektoimaan kasvattajien kanssa päiväkodin mennyttä ja tulevaa toimintaa, perheen omia tarpeita ja ideoita? Korkeakouluharjoittelijamme Sennin ajatuksia perheiden roolista ja tärkeydestä kehittämistyössä.

Read More

Vahvasta asiantuntijuudesta ketterään toimijuuteen

BLOGI – Siirtymällä uudenlaiseen ketterään toimintakulttuuriin luomme toisenlaista tapaa tehdä työtä. Kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea, eikä yksinäinen asiantuntijuus ole tarpeen. Yhdessä löytyy mahdollisuus ratkoa olemassa olevia ongelmia. Kokeilemalla uusia tapoja toimia, näemme, mikä toimii ja mikä ei. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia kokeilevan kehittämisen mahdollisuuksista.

Read More

Kokeileva kehittäminen yhdessä luo uutta toimintakulttuuria

BLOGI – Miltä tuntuu, kun tuttu ja turvallinen tapa tehdä asioita omassa työssä ei enää toimi? Miten tunnistamme tarpeen oppia pois vanhasta ja tehdä tilaa uudelle? Kokeilemalla kehittäminen ruokkii uteliaisuutta ja innovatiivisuutta, ja mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.

Read More

Yhteiskehittäminen voimaannuttaa

BLOGI –
Yhteiskehittäminen luo jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden vaikuttaa ja olla luomassa erilaisia kokeiluja ongelman ympärille. Lue lisää yhteiskehittämisen tärkeydestä.

Read More