Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

BLOGI – Miten varhaiskasvatus kutsuu nykyperheitä? Otetaanko lapset ja perheet aidosti osaksi varhaiskasvatuksen suunnittelua?  Miltä tilat näyttävät ja innostavatko ne vuorovaikutukseen? Kutsuvatko ne reflektoimaan kasvattajien kanssa päiväkodin mennyttä ja tulevaa toimintaa, perheen omia tarpeita ja ideoita? Korkeakouluharjoittelijamme Sennin ajatuksia perheiden roolista ja tärkeydestä kehittämistyössä.

Read More

Vahvasta asiantuntijuudesta ketterään toimijuuteen

BLOGI – Siirtymällä uudenlaiseen ketterään toimintakulttuuriin luomme toisenlaista tapaa tehdä työtä. Kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea, eikä yksinäinen asiantuntijuus ole tarpeen. Yhdessä löytyy mahdollisuus ratkoa olemassa olevia ongelmia. Kokeilemalla uusia tapoja toimia, näemme, mikä toimii ja mikä ei. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia kokeilevan kehittämisen mahdollisuuksista.

Read More

Kokeileva kehittäminen yhdessä luo uutta toimintakulttuuria

BLOGI – Miltä tuntuu, kun tuttu ja turvallinen tapa tehdä asioita omassa työssä ei enää toimi? Miten tunnistamme tarpeen oppia pois vanhasta ja tehdä tilaa uudelle? Kokeilemalla kehittäminen ruokkii uteliaisuutta ja innovatiivisuutta, ja mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.

Read More

Yhteiskehittäminen voimaannuttaa

BLOGI –
Yhteiskehittäminen luo jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden vaikuttaa ja olla luomassa erilaisia kokeiluja ongelman ympärille. Lue lisää yhteiskehittämisen tärkeydestä.

Read More