Pehmeät ja kovat teknologiat sulassa sovussa Kauniaisten DigiLabissa

AJANKOHTAISTA - Kokeilukeskus vieraili toukokuussa Kauniaisissa havainnoimassa, millaista on nuoria aidosti osallistava yhteiskehittäminen koulun arjessa. Vierailulla tutustuttiin mm. 3D-tulostamiseen sekä keskusteltiin nuorten opiskelijoiden kanssa tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Lue lisää nuorten ajatuksista sekä eri keinoista, joilla Kauniaisissa on tuotu tulevaisuuden digitaitoja osaksi arkea.

Evoluutio vai revoluutio?

BLOGI - Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta liikkeessä tulee jatkuvasti olla. Tulevaisuus on aina tuntematon, mutta lasten ja nuorten tulee saavuttaa taidot, joilla he pystyvät sietämään epävarmuutta, ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia kompleksisessa maailmassa ja toimimaan eettisesti kestävästi. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia tulevaisuuden tarvittavista taidoista ja oppimisesta.

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

AJANKOHTAISTA - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

BLOGI - Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Arjessa joudumme tekemään jatkuvasti priorisointia ja päätöksiä mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Mutta onko ongelma siinä, että yleensä mitään ei laiteta hylättävien listalle ja kaikki työtehtävät tuntuvat meistä yhtä tärkeiltä? Kiiren roolia pohtii blogissaan Kokeilukeskuksen Valpuri, joka haastaa kokeilumielessä kiireettömyyttä vastaan.

Luottamus kodin ja koulun välillä on ydinasia

BLOGI - Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakentunut luottamukselle. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy panostaa. Lue lisää Kokeilukeskuksen Valpurin ajatuksia luottamuksen merkityksestä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

BLOGI - Kehittämiskupla? Mikä se on ? Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, opeista ja ideoista ideoista. Lue lisää Kokeilukeskuksen Paulan ajatuksia vuorovaikutuksesta ja oppivien yhteisöjen synnyttämisen merkityksestä.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑