Kokeilijat ympäri Suomen valtasivat Opetushallituksen

Kokeilupäivänä 27.3. kokeiluohjelmassa mukana olevat 12 tiimiä kunnista ympäri Suomen saapuivat Opetushallitukseen jakamaan oppeja kokeilevasta kehittämisestä koulun arjessa. Kokeiluohjelma on Kokeilukeskuksen käynnistämä, perusopetuksen kehittäjille suunnattu vuoden mittainen tuettu muutoksen polku. Käynnistimme testiluontoisen ohjelman, jotta voisimme lähestyä koulutusjärjestelmän uudistumista samanaikaisesti kahdesta näkökulmasta: lisätä tekemällä oppimista, kokeiluja ja yhteiskehittämistä koulutuksen järjestäjien ja koulujen parissa sekä toisaalta etsiä... Continue Reading →

Porin työelämäpolku tukee työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista

Työelämä -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille. Terveiset Porin kaupungin työelämäpolku -hankkeesta. Hankkeemme tavoite on lyhykäisyydessään tukea työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista. Tähän tavoitteeseen pyrimme vahvistamalla yrittäjyyskasvatusta sekä oppilaan omien vahvuuksien korostamista koulumaailmassa. Hankkeemme perusajatukseen kuuluu motivaation lisääminen niin opettajilla kuin oppilalla.  Heti alusta asti jäsentyi... Continue Reading →

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

Kokeilukeskuksen tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjien toimintakulttuurin muutosta ja innovaatioiden syntymistä. Kokeilukeskus haluaa toiminnallaan edistää systeemistä muutosta ja tuoda esiin välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen. Kokeilukeskus on toiminut Opetushallituksessa keväästä 2017 lähtien ja on yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista. Kokeilukeskuksen toiminta ajoittuu vuosille 2017–2020. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin... Continue Reading →

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

Olen kyllästynyt kiireeseen. Ai miksi? Se tuntuu hallitsevan kaikkea elämässä, vaikka toivoisin itse voivani määrätä mihin aikani käytän. Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Elämme jatkuvassa muutoksessa ja meiltä vaaditaan sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin työn ja arjen keskellä. Pitäisi tuottaa uutta ja kehittää asioita, mutta liian usein vastaus on ”Tehtäisiin, mutta kun on niin kiire.” Arjessa... Continue Reading →

Luottamus kodin ja koulun välillä on ydinasia

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakentunut luottamukselle. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy panostaa. Luottamus on ydinasia koulun ja kodin yhteistyössä. Olemme kuitenkin Kokeilukeskuksen työssä havainneet, että luottamuksessa on koulutusjärjestelmän monissa kohdissa jännitteitä. Maailman muutos asettaa entistä suurempia vaatimuksia luottamuksen toimivuudelle. Vanhempien osallisuus ja kasvatuskumppanuuden luominen koulun... Continue Reading →

Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, ideoista tai vaikkapa kehitteillä olevan toimintamallin vaikutuksista lasten ja nuorten elämään. Joskus voi syntyä kehittämiskupla. Kuplasta voi kertoa se, että työyhteisön jäsenet... Continue Reading →

Kokeilukeskus esittäytyy: Anna

Minkälaisin voimin Kokeilukeskus toimii? Esittelyjen sarjassa Kokeilukeskuksen työntekijät kertovat, keitä he ovat, mitä tekevät ja mikä heitä työssään motivoi. Nimeni on Anna Häggman Koulutukseni on kasvatustieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Työskentelin bioteknologian alalla tuotekehitystehtävissä, kunnes 2010 muutimme perheeni kanssa USA:han, missä kiinnostukseni koulutus- ja kasvatusalan kysymyksiin varsinaisesti heräsi toimiessani vapaaehtoisena matematiikan tutorina paikallisessa alakoulussa. Olen sittemmin... Continue Reading →

Kokeilukeskus esittäytyy: Ulla

Minkälaisin voimin Kokeilukeskus toimii? Esittelyjen sarjassa Kokeilukeskuksen työntekijät kertovat, keitä he ovat, mitä tekevät ja mikä heitä työssään motivoi. Nimeni on Ulla Teräs Koulutukseni on humanisti ja kansatieteilijä Helsingin yliopistosta. Olin pitkään töissä museoalalla ja jo siellä löysin aina itseni erilaisista kehittämistehtävistä, uusia ratkaisuja etsimästä. Johdin reformirehtorina 2016 avatun uuden Helsingin kaupunginmuseon kehittämishankkeen ja sitä... Continue Reading →

Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

Onko meillä varhaiskasvatusta, jota aidosti kehitetään paikallisesti ja kansallisesti? Onko meillä toimintakulttuurin muutoksen aalloissa kiinnostusta pohtia varhaiskasvatusta syvällisesti vai siirtyykö kiinnostus helposti perusopetukseen? Tai vielä villimpi ajatus: onko meillä intoa rakentaa varhaiskasvatukseen toimintakulttuuria, joka ammentaa aineksiaan palvelu- ja muotoiluajattelun juurista, jossa yhdessä kokeillaan uusia ja erilaisia ratkaisuja käytäntöjen muuttamiseksi virheitäkin välillä sallien? Miten varhaiskasvatus kutsuu... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑