Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

Kokeilukeskuksen tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjien toimintakulttuurin muutosta ja innovaatioiden syntymistä. Kokeilukeskus haluaa toiminnallaan edistää systeemistä muutosta ja tuoda esiin välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen. Kokeilukeskus on toiminut Opetushallituksessa keväästä 2017 lähtien ja on yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista. Kokeilukeskuksen toiminta ajoittuu vuosille 2017–2020. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin... Continue Reading →

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

Olen kyllästynyt kiireeseen. Ai miksi? Se tuntuu hallitsevan kaikkea elämässä, vaikka toivoisin itse voivani määrätä mihin aikani käytän. Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Elämme jatkuvassa muutoksessa ja meiltä vaaditaan sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin työn ja arjen keskellä. Pitäisi tuottaa uutta ja kehittää asioita, mutta liian usein vastaus on ”Tehtäisiin, mutta kun on niin kiire.” Arjessa... Continue Reading →

Luottamus kodin ja koulun välillä on ydinasia

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakentunut luottamukselle. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy panostaa. Luottamus on ydinasia koulun ja kodin yhteistyössä. Olemme kuitenkin Kokeilukeskuksen työssä havainneet, että luottamuksessa on koulutusjärjestelmän monissa kohdissa jännitteitä. Maailman muutos asettaa entistä suurempia vaatimuksia luottamuksen toimivuudelle. Vanhempien osallisuus ja kasvatuskumppanuuden luominen koulun... Continue Reading →

Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, ideoista tai vaikkapa kehitteillä olevan toimintamallin vaikutuksista lasten ja nuorten elämään. Joskus voi syntyä kehittämiskupla. Kuplasta voi kertoa se, että työyhteisön jäsenet... Continue Reading →

Kokeilukeskus esittäytyy: Anna

Minkälaisin voimin Kokeilukeskus toimii? Esittelyjen sarjassa Kokeilukeskuksen työntekijät kertovat, keitä he ovat, mitä tekevät ja mikä heitä työssään motivoi. Nimeni on Anna Häggman Koulutukseni on kasvatustieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Työskentelin bioteknologian alalla tuotekehitystehtävissä, kunnes 2010 muutimme perheeni kanssa USA:han, missä kiinnostukseni koulutus- ja kasvatusalan kysymyksiin varsinaisesti heräsi toimiessani vapaaehtoisena matematiikan tutorina paikallisessa alakoulussa. Olen sittemmin... Continue Reading →

Kokeilukeskus esittäytyy: Ulla

Minkälaisin voimin Kokeilukeskus toimii? Esittelyjen sarjassa Kokeilukeskuksen työntekijät kertovat, keitä he ovat, mitä tekevät ja mikä heitä työssään motivoi. Nimeni on Ulla Teräs Koulutukseni on humanisti ja kansatieteilijä Helsingin yliopistosta. Olin pitkään töissä museoalalla ja jo siellä löysin aina itseni erilaisista kehittämistehtävistä, uusia ratkaisuja etsimästä. Johdin reformirehtorina 2016 avatun uuden Helsingin kaupunginmuseon kehittämishankkeen ja sitä... Continue Reading →

Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

Onko meillä varhaiskasvatusta, jota aidosti kehitetään paikallisesti ja kansallisesti? Onko meillä toimintakulttuurin muutoksen aalloissa kiinnostusta pohtia varhaiskasvatusta syvällisesti vai siirtyykö kiinnostus helposti perusopetukseen? Tai vielä villimpi ajatus: onko meillä intoa rakentaa varhaiskasvatukseen toimintakulttuuria, joka ammentaa aineksiaan palvelu- ja muotoiluajattelun juurista, jossa yhdessä kokeillaan uusia ja erilaisia ratkaisuja käytäntöjen muuttamiseksi virheitäkin välillä sallien? Miten varhaiskasvatus kutsuu... Continue Reading →

Mitä suuret edellä sitä pienet perässä – vai?

Loppukevään ajan olemme Kokeilukeskuksessa halunneet panostaa erikokoisten ja erityisesti pienempien kuntien kuulemiseen eri puolelta Suomea. Meille on tärkeää kuulla systeemin eri tason toimijoita ja ymmärtää heidän toimintaansa. Olemme käyneet toistakymmentä keskustelua ympäri Suomen ja saaneet kuulla sivistystoimien johtohenkilöiltä oman kunnan tilanteesta ja kehittämistyöstä sekä arjen haasteista. Kehittämisvire tuntuu olevan ympäri Suomen varsin hyvä. On ollut... Continue Reading →

Vahvasta asiantuntijuudesta ketterään toimijuuteen

Me opettajat olemme tietävää väkeä. Olemme pitkään historian aikana tienneet ehkä jopa enemmän kuin muut kansalaiset. Työnämme on ollut jakaa oppilaille kaikki se tieto, joka meillä on. Tieto on koostunut opiskelustamme, asiantuntijuudestamme ja kokemuksestamme. Samalla olemme aikuisyhteisössä tai ystäväpiirissämme olleet niitä, jotka ovat ottaneet tarvittaessa joukot haltuun eri tilanteissa. Kaikki tämä on hyvää ammattitaitoa, johon... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑