Mikä Kokeilukeskus?

Mikä on Kokeilukeskus?

Kokeilukeskuksen tehtävä on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Valtakunnallisena toimijana haemme kokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla oppeja siitä, miten oppiminen ja toimintakulttuuri uudistuvat systeemisesti. Kokeilukeskus on osa hallituksen kärkihanketta.

Tavoitteenamme on edistää systeemistä muutosta ja tuottaa päätöksentekoon tietoa tavoitteellisista ja laajenevista kokeiluista. Kokeilujen ja yhteiskehittämisen tavoitteena on löytää myös uusia välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen.

Kokeilukeskus on itsessään kokeilu ja toimikautemme on 2017-2020. Olemme osa valtionhallinnon uudistusta sekä Opetushallituksen muutosta.

Miksi?

Toimintamme perustuu ajatukseen siitä, että koulutuksessa näkyviä ongelmia ei voida ratkaista yksin vain koulutuksen alan sisällä. Tarvitaan siilot murtavaa, hallinnonalan rajat ja eri tasot ylittävää kehittämistä. Kokeilujen avulla voidaan ymmärtää paremmin ongelmien luonnetta ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Muutos edellyttää oppijan, lapsen ja nuoren, siirtymistä aktiiviseksi toimijaksi.

Kokeilukeskuksen toimintamalli on syntynyt prosessissa, johon ovat vaikuttaneet koti- ja ulkomaisten kokeilutoimijoiden kanssa työskentely ja benchmarking, kasvatuksen ja opetuksen alan verkostoissa toimiminen sekä kymmenien tutkijoiden ja toimijoiden vertaisoppimistapaamiset. Tapamme toimia kehittyy jatkuvasti edelleen.

Miten?

Alkuvuonna 2018 olemme olleet yhteydessä yli 40 kuntaan. Syksyllä 2017 tapasimme eri verkostoissa satoja opettajia, rehtoreita sekä sivistysjohtajia, jotka pohtivat ja määrittelivät alueellisia ongelmia. Näiden havaintojen pohjalta etsimme toimivia tapoja toteuttaa kokeilevaa kehittämistä yhdessä koulujen, oppilaitosten, perheiden, järjestöjen, yritysten ja tutkijoiden kanssa. Tavoitteenamme on tuoda yhteen eri osaajia ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

Työn jatkuessa saatamme käyntiin ja koordinoimme eri alueilla suunnitelmallisia kokeiluja, joiden avulla on mahdollisuus syventää ymmärrystä koulutuksen ongelmista ja testata kevyesti erilaisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja käsillä oleviin kysymyksiin. Kokeilukeskuksen rooli on tukea ja sparrata kokeilujen käynnistymistä eri puolilla Suomea.

Olemme yhteydessä myös niihin kuntiin, joissa kehittämistyötä on tehty vähän, ja jotka eivät ole kärkijoukoissa esimerkiksi hakemassa valtionavustusta. Keräämme niistä tietoa ymmärtääksemme erilaisten kuntien tilanteita.

Tutkimuksen ja arvioinnin avulla voimme mallintaa oppimisprosesseja ja saada selville mikä toimii ja mikä ei. Kokemus-, tutkimus- ja arviointitiedolla vaikutamme siihen, millaisia koulutuksen kehittämistä ja ohjaamista koskevia päätöksiä valtakunnallisesti tehdään. Kokeilujen opit voivat myös valottaa sitä, miten yhdenvertaisuus voi kasvatuksen ja koulutuksen alalla yhteiskunnassamme toteutua.

Kiinnostuitko?

Ole rohkeasti yhteydessä meihin ja keskustellaan lisää yhteistyön mahdollisuuksista.

ryhma

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggers like this: