Porin työelämäpolku tukee työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Porin kaupungin työelämäpolku -hankkeessa tavoitteena on tukea työelämän ja koulumaailman yhteensovittamista. Lue lisää miten kokeilevaa kehittämistä on hyödynnetty tavoitteen saavuttamisessa.

Read More

Kokeilu ravistelee ja jäsentää toimintaa ja ajatuksia

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Tampereella muutoskokeilun tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen tamperelainen kahdeksasluokkalainen oppilas saisi terveystiedon opetuksessa kokemuksen oman hyvinvoinnin seuraamisesta ja analysoimisesta nuoria itseään innostavilla välineillä.

Read More

Vällyn lämmöstä älylaitteisiin – Siikajoella opitaan välittämistä ja ajattelun taitoja

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Siikajoella kokeilutoiminta on osa jokapäiväistä koulun tavallista arkea, jossa sekä aikuisten että lasten on mahdollista omaksua ja kehittää asioita omista lähtökohdistaan käsin.

Read More

Tunne! Älyä! kehittää tunnetaitoja Ruovedellä

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Miten vastata ajassamme ilmeneviin haasteisiin kuten stressi, henkinen ja fyysinen jaksaminen, perheiden pahoinvointi ja yhteisöllisyyden puute? Lue lisää millaisia ratkaisuja ja toimintamalleja Ruovedellä on etsitty näihin haasteiseen kokeilevan kehittämisen menetelmillä.

Read More

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

AJANKOHTAISTA – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Read More

Syksyn työskentelyn aikana koettua ja kohdattua Raahessa

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Raahe lähti alunperin liikkeelle Hyvinvointiarki -teemalla, jonka keskiössä olivat hyvinvointiohjaajat: kiireettömät aikuiset koulun arjessa. Kokeiluhankkeen Kick off -päivässä heräsimme varsin nopeasti ihmettelemään, miksi kouluun pitää palkata erikseen kiireettömiä aikuisia oppilaita varten. Onko koulussa tosiaan niin kiire, että kohtaamiselle ei ole aikaa? Mihin aikamme menee? Lue lisää Raahen kokeilijatiimin kokemuksia.

Read More

Entä jos ryhtyisimme kokeilemaan?

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Koulussamme on jo vuosia pohdittu esi- ja alkuopetuksen kehittämistä. Miten voisimme vahvistaa sellaisia hyviä käytänteitä, joiden avulla jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä omaa koulupolkuaan omassa tahdissa ilman, että pitää kiirehtiä eteenpäin riittämättömillä taidoilla tai että pitää jarrutella uusiin haasteisiin siirtymistä? Lue lisää Inkoon kokeilijatiimin kokemuksia uudenlaisesta kokeilevasta kehittämisestä koulun arjessa.

Read More

Kaikki kouluun Kurikassa!

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA – Kaikki kouluun -hankkeessa tutkitaan syitä jotka vaikuttavat perusopetuksen 1-6 luokkalaisten poissaoloihin koulusta ja kehitetään yhtenäinen tapa puuttua poissaoloihin Kurikan kaupungissa. Lue lisää Kurikan kokeilijoiden ajatuksia kokeilevan kehittämisen hyödyistä kehittämistyössä koulun arjessa.

Read More

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

BLOGI – Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Arjessa joudumme tekemään jatkuvasti priorisointia ja päätöksiä mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Mutta onko ongelma siinä, että yleensä mitään ei laiteta hylättävien listalle ja kaikki työtehtävät tuntuvat meistä yhtä tärkeiltä? Kiiren roolia pohtii blogissaan Kokeilukeskuksen Valpuri, joka haastaa kokeilumielessä kiireettömyyttä vastaan.

Read More