Kaikki kouluun Kurikassa!

Kaikki kouluun -hankkeessa pyritään vähentämään alakoululaisten poissaoloja Kurikan kaupungissa. Kaikki kouluun on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille. Kaikki kouluun -hankkeessa tutkitaan syitä jotka vaikuttavat perusopetuksen 1-6 luokkalaisten poissaoloihin koulusta ja kehitetään yhtenäinen tapa puuttua poissaoloihin Kurikan kaupungissa. Hankkeen lähtökohtana on ollut se, että alakoululaiset ovat yhä... Continue Reading →

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

Olen kyllästynyt kiireeseen. Ai miksi? Se tuntuu hallitsevan kaikkea elämässä, vaikka toivoisin itse voivani määrätä mihin aikani käytän. Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Elämme jatkuvassa muutoksessa ja meiltä vaaditaan sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin työn ja arjen keskellä. Pitäisi tuottaa uutta ja kehittää asioita, mutta liian usein vastaus on ”Tehtäisiin, mutta kun on niin kiire.” Arjessa... Continue Reading →

Luottamus kodin ja koulun välillä on ydinasia

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakentunut luottamukselle. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy panostaa. Luottamus on ydinasia koulun ja kodin yhteistyössä. Olemme kuitenkin Kokeilukeskuksen työssä havainneet, että luottamuksessa on koulutusjärjestelmän monissa kohdissa jännitteitä. Maailman muutos asettaa entistä suurempia vaatimuksia luottamuksen toimivuudelle. Vanhempien osallisuus ja kasvatuskumppanuuden luominen koulun... Continue Reading →

Kokeiluohjelma perusopetuksen hankkeille käynnistyi 12 tiimin voimin

Mitä yhteistä on Ruoveden Tunne! Älyä!, Kauniaisten Grani goes Smart ja Porin Perusopetuksen työelämäpolku -hankkeilla? Kaikkien takaa löytyy joukko koulun kehittäjiä, joilla on motivaatio ja halu tehdä toisin. Helsingissä 10.10. järjestetty kokeiluohjelman kick off -tapahtuma kokosi yhteen 12 tiimiä eri puolilta Suomea. Vuoden mittaiseen ohjelmaan osallistuvat oppivat hyödyntämään järjestelmällisesti kokeilevan kehittämisen menetelmiä, saavat räätälöityä tukea... Continue Reading →

Miten hankkeesta tehdään kokeilu? Kokeiluohjelmassa testataan uusia keinoja koulujen kehittämiseen

Lokakuussa käynnistynyt, perusopetuksen innovatiivisille hankkeille kohdennettu kokeiluohjelma on osa Kokeilukeskuksen testiluontoista toimintaa, jonka avulla etsimme uusia, erityisesti opetuksen ja koulutuksen alalle soveltuvia keinoja uudistaa toimintakulttuuria kestävästi. Kokeilukeskuksen tiimin tukena kokeiluohjelman suunnittelussa toimivat Demos Helsingin kokeiluasiantuntijat. Kuluneen puolentoista vuoden ajan olemme kiertäneet kunnissa ja kouluissa ja työskennelleet yhdessä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisverkostojen kanssa. Havainnot ja kokemukset... Continue Reading →

Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, ideoista tai vaikkapa kehitteillä olevan toimintamallin vaikutuksista lasten ja nuorten elämään. Joskus voi syntyä kehittämiskupla. Kuplasta voi kertoa se, että työyhteisön jäsenet... Continue Reading →

Kokeilukeskus esittäytyy: Anna

Minkälaisin voimin Kokeilukeskus toimii? Esittelyjen sarjassa Kokeilukeskuksen työntekijät kertovat, keitä he ovat, mitä tekevät ja mikä heitä työssään motivoi. Nimeni on Anna Häggman Koulutukseni on kasvatustieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Työskentelin bioteknologian alalla tuotekehitystehtävissä, kunnes 2010 muutimme perheeni kanssa USA:han, missä kiinnostukseni koulutus- ja kasvatusalan kysymyksiin varsinaisesti heräsi toimiessani vapaaehtoisena matematiikan tutorina paikallisessa alakoulussa. Olen sittemmin... Continue Reading →

Kokeilukeskus esittäytyy: Ulla

Minkälaisin voimin Kokeilukeskus toimii? Esittelyjen sarjassa Kokeilukeskuksen työntekijät kertovat, keitä he ovat, mitä tekevät ja mikä heitä työssään motivoi. Nimeni on Ulla Teräs Koulutukseni on humanisti ja kansatieteilijä Helsingin yliopistosta. Olin pitkään töissä museoalalla ja jo siellä löysin aina itseni erilaisista kehittämistehtävistä, uusia ratkaisuja etsimästä. Johdin reformirehtorina 2016 avatun uuden Helsingin kaupunginmuseon kehittämishankkeen ja sitä... Continue Reading →

Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

Onko meillä varhaiskasvatusta, jota aidosti kehitetään paikallisesti ja kansallisesti? Onko meillä toimintakulttuurin muutoksen aalloissa kiinnostusta pohtia varhaiskasvatusta syvällisesti vai siirtyykö kiinnostus helposti perusopetukseen? Tai vielä villimpi ajatus: onko meillä intoa rakentaa varhaiskasvatukseen toimintakulttuuria, joka ammentaa aineksiaan palvelu- ja muotoiluajattelun juurista, jossa yhdessä kokeillaan uusia ja erilaisia ratkaisuja käytäntöjen muuttamiseksi virheitäkin välillä sallien? Miten varhaiskasvatus kutsuu... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑