Tunne! Älyä! kehittää tunnetaitoja Ruovedellä

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA - Miten vastata ajassamme ilmeneviin haasteisiin kuten stressi, henkinen ja fyysinen jaksaminen, perheiden pahoinvointi ja yhteisöllisyyden puute? Lue lisää millaisia ratkaisuja ja toimintamalleja Ruovedellä on etsitty näihin haasteiseen kokeilevan kehittämisen menetelmillä.

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

AJANKOHTAISTA - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Syksyn työskentelyn aikana koettua ja kohdattua Raahessa

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA - Raahe lähti alunperin liikkeelle Hyvinvointiarki -teemalla, jonka keskiössä olivat hyvinvointiohjaajat: kiireettömät aikuiset koulun arjessa. Kokeiluhankkeen Kick off -päivässä heräsimme varsin nopeasti ihmettelemään, miksi kouluun pitää palkata erikseen kiireettömiä aikuisia oppilaita varten. Onko koulussa tosiaan niin kiire, että kohtaamiselle ei ole aikaa? Mihin aikamme menee? Lue lisää Raahen kokeilijatiimin kokemuksia.

Entä jos ryhtyisimme kokeilemaan?

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA - Koulussamme on jo vuosia pohdittu esi- ja alkuopetuksen kehittämistä. Miten voisimme vahvistaa sellaisia hyviä käytänteitä, joiden avulla jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä omaa koulupolkuaan omassa tahdissa ilman, että pitää kiirehtiä eteenpäin riittämättömillä taidoilla tai että pitää jarrutella uusiin haasteisiin siirtymistä? Lue lisää Inkoon kokeilijatiimin kokemuksia uudenlaisesta kokeilevasta kehittämisestä koulun arjessa.

Kaikki kouluun Kurikassa!

KOKEILIJOIDEN KUULUMISIA - Kaikki kouluun -hankkeessa tutkitaan syitä jotka vaikuttavat perusopetuksen 1-6 luokkalaisten poissaoloihin koulusta ja kehitetään yhtenäinen tapa puuttua poissaoloihin Kurikan kaupungissa. Lue lisää Kurikan kokeilijoiden ajatuksia kokeilevan kehittämisen hyödyistä kehittämistyössä koulun arjessa.

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

BLOGI - Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Arjessa joudumme tekemään jatkuvasti priorisointia ja päätöksiä mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Mutta onko ongelma siinä, että yleensä mitään ei laiteta hylättävien listalle ja kaikki työtehtävät tuntuvat meistä yhtä tärkeiltä? Kiiren roolia pohtii blogissaan Kokeilukeskuksen Valpuri, joka haastaa kokeilumielessä kiireettömyyttä vastaan.

Luottamus kodin ja koulun välillä on ydinasia

BLOGI - Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakentunut luottamukselle. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy panostaa. Lue lisää Kokeilukeskuksen Valpurin ajatuksia luottamuksen merkityksestä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑