Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

BLOGI - Kehittämiskupla? Mikä se on ? Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, opeista ja ideoista ideoista. Lue lisää Kokeilukeskuksen Paulan ajatuksia vuorovaikutuksesta ja oppivien yhteisöjen synnyttämisen merkityksestä.

Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

BLOGI - Miten varhaiskasvatus kutsuu nykyperheitä? Otetaanko lapset ja perheet aidosti osaksi varhaiskasvatuksen suunnittelua?  Miltä tilat näyttävät ja innostavatko ne vuorovaikutukseen? Kutsuvatko ne reflektoimaan kasvattajien kanssa päiväkodin mennyttä ja tulevaa toimintaa, perheen omia tarpeita ja ideoita? Korkeakouluharjoittelijamme Sennin ajatuksia perheiden roolista ja tärkeydestä kehittämistyössä.

Mitä suuret edellä sitä pienet perässä – vai?

BLOGI - Miten onnistuisimme luomaan sellaisen toimivan systeemin, jossa aidosti ymmärtäisimme ja kuulisimme toisiamme ja hyödyntäisimme kaiken tasoisten ja -kokoisten toimijoiden osaamista kehittämistyössä? Lue lisää Kokeilukeskuksen Valpurin havaintoja pienten kuntien roolista kehittämistyössä.

Vahvasta asiantuntijuudesta ketterään toimijuuteen

BLOGI - Siirtymällä uudenlaiseen ketterään toimintakulttuuriin luomme toisenlaista tapaa tehdä työtä. Kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea, eikä yksinäinen asiantuntijuus ole tarpeen. Yhdessä löytyy mahdollisuus ratkoa olemassa olevia ongelmia. Kokeilemalla uusia tapoja toimia, näemme, mikä toimii ja mikä ei. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia kokeilevan kehittämisen mahdollisuuksista.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑