Kaikki nyökkäilee mutta kuuleeko kukaan? – Dialogilla asian ytimeen

BLOGI – Mihin dialogia tarvitaan? Kokeilukeskuksen Anna kirjoittaa blogissa dialogin voimasta ja merkityksestä. Dialogi rikastuttaa ja tarkentaa keskustelua, vie sen syvemmälle tasolle sekä antaa kaikille mahdollisuuden liittyä keskusteluun. Lue lisää miten dialogia on hyödynnetty Opetushallituksen työssä syksyn 2018 aikana.

Read More

Evoluutio vai revoluutio?

BLOGI – Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta liikkeessä tulee jatkuvasti olla. Tulevaisuus on aina tuntematon, mutta lasten ja nuorten tulee saavuttaa taidot, joilla he pystyvät sietämään epävarmuutta, ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia kompleksisessa maailmassa ja toimimaan eettisesti kestävästi. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia tulevaisuuden tarvittavista taidoista ja oppimisesta.

Read More

Kiire – ah niin ihana tekosyy!

BLOGI – Kiire tuntuu olevan tämän ajan trendisana. Arjessa joudumme tekemään jatkuvasti priorisointia ja päätöksiä mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Mutta onko ongelma siinä, että yleensä mitään ei laiteta hylättävien listalle ja kaikki työtehtävät tuntuvat meistä yhtä tärkeiltä? Kiiren roolia pohtii blogissaan Kokeilukeskuksen Valpuri, joka haastaa kokeilumielessä kiireettömyyttä vastaan.

Read More

Harpataan hyvien käytäntöjen huutelusta merkityksellisiin kohtaamisiin

BLOGI – Kehittämiskupla? Mikä se on? Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä kehitetään valtavasti. Valtakunnallisesti rahoitetaan vuosittain kymmeniä, satoja kehittämishankkeita eri teemoista. Ajoittain iskee vauhtisokeus, tai hankeähky. Kehittämisen kokonaiskuva voi olla pirstaleinen, mikäli työn kiireessä ei löydy aikaa keskustella uusista oivalluksista, opeista ja ideoista ideoista. Lue lisää Kokeilukeskuksen Paulan ajatuksia vuorovaikutuksesta ja oppivien yhteisöjen synnyttämisen merkityksestä.

Read More

Muutamia ajatuksia varhaiskasvatuksesta

BLOGI – Miten varhaiskasvatus kutsuu nykyperheitä? Otetaanko lapset ja perheet aidosti osaksi varhaiskasvatuksen suunnittelua?  Miltä tilat näyttävät ja innostavatko ne vuorovaikutukseen? Kutsuvatko ne reflektoimaan kasvattajien kanssa päiväkodin mennyttä ja tulevaa toimintaa, perheen omia tarpeita ja ideoita? Korkeakouluharjoittelijamme Sennin ajatuksia perheiden roolista ja tärkeydestä kehittämistyössä.

Read More

Vahvasta asiantuntijuudesta ketterään toimijuuteen

BLOGI – Siirtymällä uudenlaiseen ketterään toimintakulttuuriin luomme toisenlaista tapaa tehdä työtä. Kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea, eikä yksinäinen asiantuntijuus ole tarpeen. Yhdessä löytyy mahdollisuus ratkoa olemassa olevia ongelmia. Kokeilemalla uusia tapoja toimia, näemme, mikä toimii ja mikä ei. Lue lisää Kokeilukeskuksen Annelin ajatuksia kokeilevan kehittämisen mahdollisuuksista.

Read More