Kokeilemalla ja yhdessä tekemällä luomme kaikille hyvää koulua

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskus järjesti 5.11. tilaisuuden, joka toi yhteen lähes 90 henkilöä suomalaisen koulusysteemin eri tasoilta Kokeiluohjelman osallistujista ja koululaisista Opetushallituksen johtoon. Yhdessä työskennellen luotiin kiteytys, jolla osallistujat sitoutuivat edistämään uuden yhteisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Read More

Hyvinvointia vahvistava oppimisympäristö

KIIHDYTTÄMÖ – #Uuttakoulua -hankkeessa on mukana 16 uusmaalaista kuntaa ja noin 50 koulua. Vaikka kunnissa mahdollisuudet useiden kokeilevien mikroprojektien toteuttamiseen ovat usein rajalliset, hanke muodostaa rikkaan kehittäjäverkoston, jossa syntyy paljon erilaisia toisiaan ruokkivia kehittämisprosesseja. Lue lisää, miten kokeileva kehittäminen on Uudellamaalla otettu osaksi suurta hankekokonaisuutta.

Read More