ÄLLIENJAKOMO – Laaja-alaista osaamista toisille oppilaille, opettajille ja koulun ulkopuolelle

Ällienjakomon nimi tulee opetussuunnitelman perustasta, seitsemästä laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta. L-kirjaimista, ”ällistä” – siis ällät ja ällit jakoon – osaamisen jakaminen on meidän ydintä! Ällienjakomon tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen rantauttaminen koulun arkeen, osallistaa oppilaat mukaan toimintaan ja tehdä opetussuunnitelman muutokset näkyväksi oppilaille. Oppilasagentti jakaa osaamistaan oppilaille, opettajille sekä koulun ulkopuolelle.  Oman koulun sisällä tapahtuvan toiminnan lisäksi yhteistyötahoina tällä hetkellä... Continue Reading →

Syksyn työskentelyn aikana koettua ja kohdattua Raahessa

Hyvinvointiarki-muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille. Kokeilevasta kehittämisestä (Mitä tästä tulee?) Raahessa hyvinvointityötä on tehty pitkään ja monenlaisissa hankkeissa on oltu mukana. Kokeilevaan joukkoon valikoituminen tuli silti yllätyksenä. Mitä me nyt vielä voidaan kokeilla? Keksitäänkö edes hyviä uusia ideoita? Hankkeen kick off -päivään lähdettiin ristiriitaisin... Continue Reading →

Kokeiluohjelmassa siirrytään kiihdyttämöstä kohti konkreettisia kokeiluja

Kokeiluohjelmamme tavoitteena on saada aikaan toimintakulttuurin muutosta kunnissa ja kouluissa mutta myös löytää uudenlaisia ohjauksen ja tukemisen tapoja meille Opetushallintoon. Kokeilevassa kehittämisessä verrattuna perinteiseen hankesuunnitteluun keskeistä on ongelman tunnistaminen ja sen määrittely, tehdä useita pieniä testauksia joiden oppeja kerryttämällä voimme myös tarvittaessa vaihtaa suuntaa, jos valittu ei tunnu oikealta. Helpottavaa on se, että kokeilevassa kehittämisessä... Continue Reading →

Entä jos ryhtyisimme kokeilemaan?

Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille. Koulussamme on jo vuosia pohdittu esi- ja alkuopetuksen kehittämistä. Miten voisimme vahvistaa sellaisia hyviä käytänteitä, joiden avulla jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä omaa koulupolkuaan omassa tahdissa ilman, että pitää kiirehtiä eteenpäin riittämättömillä taidoilla tai... Continue Reading →

Kaikki kouluun Kurikassa!

Kaikki kouluun -hankkeessa pyritään vähentämään alakoululaisten poissaoloja Kurikan kaupungissa. Kaikki kouluun on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille. Kaikki kouluun -hankkeessa tutkitaan syitä jotka vaikuttavat perusopetuksen 1-6 luokkalaisten poissaoloihin koulusta ja kehitetään yhtenäinen tapa puuttua poissaoloihin Kurikan kaupungissa. Hankkeen lähtökohtana on ollut se, että alakoululaiset ovat yhä... Continue Reading →

Kokeiluohjelma perusopetuksen hankkeille käynnistyi 12 tiimin voimin

Mitä yhteistä on Ruoveden Tunne! Älyä!, Kauniaisten Grani goes Smart ja Porin Perusopetuksen työelämäpolku -hankkeilla? Kaikkien takaa löytyy joukko koulun kehittäjiä, joilla on motivaatio ja halu tehdä toisin. Helsingissä 10.10. järjestetty kokeiluohjelman kick off -tapahtuma kokosi yhteen 12 tiimiä eri puolilta Suomea. Vuoden mittaiseen ohjelmaan osallistuvat oppivat hyödyntämään järjestelmällisesti kokeilevan kehittämisen menetelmiä, saavat räätälöityä tukea... Continue Reading →

Miten hankkeesta tehdään kokeilu? Kokeiluohjelmassa testataan uusia keinoja koulujen kehittämiseen

Lokakuussa käynnistynyt, perusopetuksen innovatiivisille hankkeille kohdennettu kokeiluohjelma on osa Kokeilukeskuksen testiluontoista toimintaa, jonka avulla etsimme uusia, erityisesti opetuksen ja koulutuksen alalle soveltuvia keinoja uudistaa toimintakulttuuria kestävästi. Kokeilukeskuksen tiimin tukena kokeiluohjelman suunnittelussa toimivat Demos Helsingin kokeiluasiantuntijat. Kuluneen puolentoista vuoden ajan olemme kiertäneet kunnissa ja kouluissa ja työskennelleet yhdessä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisverkostojen kanssa. Havainnot ja kokemukset... Continue Reading →

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑