#Paraskoulu -Kiihdyttämön ensimmäinen vaihe haastaa kokeilijatiimit rakastumaan ongelmaan eikä ryntäämään ratkaisuihin

AJANKOHTAISTA – Kokeilukeskuksen puolen vuoden mittaisessa Kiihdyttämössä mukana on 11 moniammatillista tiimiä 16 eri kunnasta. Tiimit kokoontuivat ensimmäiseen kiihdyttämöpäivään syyskuun alussa jakamaan ajatuksia muutostarpeesta kehittämistyössä sekä syventämään yhteistä ymmärrystä omista kehittämishaasteistaan ja muutostavoitteistaan. Lue lisää #Paraskoulu -Kiihdyttämön käynnistymisestä.

Read More

Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

AJANKOHTAISTA – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Read More

Yhteiskehittäminen voimaannuttaa

BLOGI –
Yhteiskehittäminen luo jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden vaikuttaa ja olla luomassa erilaisia kokeiluja ongelman ympärille. Lue lisää yhteiskehittämisen tärkeydestä.

Read More